INFORMACJA

INFORMACJA

 

Od 01 stycznia 2018 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Michałowo zajmuje się firma:

 

MPO Spółka z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 – 950 Białystok.

 

 

POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU

 

2018 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018 r. [%]

TR = 30,4 %

dopuszczalny poziom w 2018 r. wynosi 40%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r. [%]

32,8 %

wymagany do osiągnięcia poziom w 2018 r. wynosi 30 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 r. [%]

100 %

wymagany do osiągnięcia poziom w 2018 r. wynosi 50 %

 

 

 

2017 r.

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 r. [%]

TR = 12,0 %

dopuszczalny poziom w 2017 r. wynosi 45%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. [%]

23,4 %

wymagany do osiągnięcia poziom w 2017 r. wynosi 20 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r. [%]

100 %

wymagany do osiągnięcia poziom w 2017 r. wynosi 45 %

 

 

2016 r.

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 r. [%]

TR = 11,7 %

dopuszczalny poziom w 2016 r. wynosi 45%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. [%]

20,6 %

wymagany do osiągnięcia poziom w 2016 r. wynosi 18 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016 r. [%]

100 %

wymagany do osiągnięcia poziom w 2016 r. wynosi 42 %

 

2015 r.

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 r. [%]

TR = 32,4 %

dopuszczalny poziom w 2015 r. wynosi 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 r. [%]

21,4 %

wymagany do osiągnięcia poziom w 2015 r. wynosi 16 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r. [%]

45,6 %

wymagany do osiągnięcia poziom w 2015 r. wynosi 40 %

 

2014 r.

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 r. [%]

TR = 28,6 %

dopuszczalny poziom w 2014 r. wynosi 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. [%]

11,6 %

wymagany do osiągnięcia poziom w 2014 r. wynosi 14 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r. [%]

100 %

wymagany do osiągnięcia poziom w 2014 r. wynosi 38 %

 

 

2013 r.

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 r. [%]

TR = 51,3 %

dopuszczalny poziom  w 2013 r. wynosi 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. [%]

7,1 %

wymagany do osiągnięcia poziom w 2013 r. wynosi 12 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2013 r. [%]

-

wymagany do osiągnięcia poziom w 2013 r. wynosi 36 %

 


 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/281/16  Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 poz. 4916):

 

  1. zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Michałowo mogą być przekazywane do niżej wyszczególnionych instalacji:

 

-       Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (ZUOK Białystok)

-       Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK w Hryniewiczach)

-       Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach (CIGO w Studziankach)

 

  1. odpady zielone odebrane z terenu Gminy Michałowo mogą być przekazywane do niżej wyszczególnionej instalacji:

 

-       Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK w Hryniewiczach)

 

III.      pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z terenu Gminy Michałowo mogą być przekazywane do niżej wyszczególnionej instalacji:

 

-       Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK w Hryniewiczach)

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w następujący sposób:

 

  1. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Michałowie:

 

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

16 – 050 Michałowo, ul. Białostockiej 70

(baza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie)

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500

Prowadzący Punkt:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

16 – 050 Michałowo, ul. Białostocka 70

Odbiór odpadów:

MPO Spółka z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 – 950 Białystok

 

  1. Poprzez okresową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Odbiór według obowiązującego na dany rok harmonogramu wywozu odpadów w formie tzw. „wystawek”. Odpady te powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Stalbowski

Data wytworzenia: 2017-07-21

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-04-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-07-21