ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie”

Michałowo, dnia 13.10.2017 r.

 

SP M-owo.26.01.2017

 

 

Do Wszystkich Wykonawców

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

          Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1579) w prowadzonym przez Szkołę Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 593405 - N–2017 z dnia 26.09.2017 r. zawiadamia, iż:

 1. Za najkorzystniejszą ofertę dotyczącą Części Nr 1. Przedmiotu zamówienia tj. Dostawy artykułów ogólnospożywczych do     stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł.        Syrokomli w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, gm. Michałowo. Uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

 1. Handlowa 4,

15-959 Białystok

 

Liczba otrzymanych punktów – 95 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie łącznych kryterium   określonych w SIWZ tj. zawierała najniższą cenę, spośród przedstawionych w ofertach – 21868,20 zł. brutto i  czas realizacji zamówienia uzupełniającego -  60 min. (kryterium odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia max. – 90% cena,  10% czas realizacji zamówienia uzupełniającego), oferta uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny  przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dotyczącym Części 1. złożono niżej wymienione oferty, których punktacja według kryterium oceny ofert wygląda następująco:

 

Nr wg daty złożenia

Firma

Cena ofertowa  brutto w zł

Liczba pkt w kryterium cena – 90%

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

Liczba pkt w kryterium Czas realizacji zamówienia uzupełniającego – 10%

Łączna liczba punktów

3

SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO;

ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok

21 868,20

90,00

60 min. 

5

95

5

"SPS HANDEL" S.A.; 

ul. Grójecka 194/91, 02-390 Warszawa

28 383,15

69,34

2 min

10

79,34

 

 

 1. Za najkorzystniejszą ofertę dotyczącą Części Nr 2. Przedmiotu zamówienia tj. Dostawy warzyw i owoców do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, gm. Michałowo. Uznano ofertę nr 5 złożoną przez:

 

"SPS HANDEL" S.A.;

ul. Grójecka 194/91,

02-390 Warszawa

 

Liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta w/w wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie łącznych kryterium   określonych w SIWZ tj. zawierała najniższą cenę, spośród przedstawionych w ofertach  – 47 761,57 zł. brutto i  czas realizacji zamówienia uzupełniającego -  2 min. (kryterium odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia max. – 90% cena,  10% czas realizacji zamówienia uzupełniającego), oferta uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny  przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dotyczącym Części 2. złożono jedną ofertę:

 

Nr wg daty złożenia

Firma

Cena ofertowa  brutto w zł

Liczba pkt w kryterium cena – 90%

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

Liczba pkt w kryterium Czas realizacji zamówienia uzupełniającego – 10%

Łączna liczba punktów

5

"SPS HANDEL" S.A.

ul. Grójecka 194/91,

02-390 Warszawa

47 761,57

90,00

2 min.

10

100,00

 

 1. Za najkorzystniejszą ofertę dotyczącą Części Nr 3. Przedmiotu zamówienia tj. Dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i podobnych produktów do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli  w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, gm. Michałowo. Uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

 

FRANKO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

 1. 1000-lecia P.P. 4

15-111 Białystok

 

Liczba otrzymanych punktów – 95 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie łącznych kryterium   określonych w SIWZ tj. zawierała najniższą cenę, spośród przedstawionych w ofertach – 57 637,02 zł. brutto i  czas realizacji zamówienia uzupełniającego -  60 min. (kryterium odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia max. – 90% cena,  10% czas realizacji zamówienia uzupełniającego), oferta uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny  przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dotyczącym Części 3. złożono niżej wymienione oferty, których punktacja według kryterium oceny ofert wygląda następująco:

 

Nr wg daty złożenia

Firma

Cena ofertowa  brutto w zł

Liczba pkt w kryterium cena – 90%

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

Liczba pkt w kryterium Czas realizacji zamówienia uzupełniającego – 10%

Łączna liczba punktów

4

FRANKO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

  ul. 1000-lecia P.P. 4 15-111 Białystok

57 637,02

90,00 

60 min

5

95,00

5

"SPS HANDEL" S.A.

  ul. Grójecka 194/91, 02-390 Warszawa

61 823,50

83,91

2 min.

10

93,91

    

 1. Za najkorzystniejszą ofertę dotyczącą Części Nr 4. Przedmiotu zamówienia tj. Dostawy mrożonek do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, gm. Michałowo. Uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

REN Sp. z o. o

 1. Tartaczna 3,

26-600 Radom

 

Liczba otrzymanych punktów – 95 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie łącznych kryterium   określonych w SIWZ tj. zawierała najniższą cenę, spośród przedstawionych w ofertach – 22 367,12 zł. brutto i  czas realizacji zamówienia uzupełniającego -  42 min. (kryterium odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia max. – 90% cena,  10% czas realizacji zamówienia uzupełniającego), oferta uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny  przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dotyczącym Części 4. złożono niżej wymienione oferty, których punktacja według kryterium oceny ofert wygląda następująco:

Nr wg daty złożenia

Firma

Cena ofertowa  brutto w zł

Liczba pkt w kryterium cena – 90%

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

Liczba pkt w kryterium Czas realizacji zamówienia uzupełniającego – 10%

Łączna liczba punktów

 2

REN  Sp. z o.o.;

ul. Tartaczna 3, 26-600  Radom

22 367,12

90,00

42 min 

5

95,00

6

IGLOTEX - ŁUKASZ Sp. z o.o.;  

Porosły 99, 16-070 Choroszcz 

210,71

79,85

45 min

5

84,85

5

         "SPS HANDEL" S.A.; 

 ul. Grójecka 194/91, 02-390 Warszawa                      

32 707,19

61,55

2 min 

10

71,55

 

 1. Za najkorzystniejszą ofertę dotyczącą Części Nr 5. Przedmiotu zamówienia tj. Dostawy pieczywa do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, gm. Michałowo. Uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „SPOŁEM”

 W Białymstoku

 1. Rynek Kościuszki   15

15-950 Białystok

 

Liczba otrzymanych punktów – 95 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie łącznych kryterium   określonych w SIWZ tj. zawierała najniższą cenę, spośród przedstawionych w ofertach – 3045,00 zł. brutto i  czas realizacji zamówienia uzupełniającego – od 41 do 60 min. (kryterium odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia max. – 90% cena,  10% czas realizacji zamówienia uzupełniającego), oferta uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny  przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dotyczącym Części 5. złożono niżej wymienione oferty, których punktacja według kryterium oceny ofert wygląda następująco:

 

Nr wg daty złożenia

Firma

Cena ofertowa  brutto w zł

Liczba pkt w kryterium cena – 90%

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

Liczba pkt w kryterium Czas realizacji zamówienia uzupełniającego – 10%

Łączna liczba punktów

1

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”

ul. Rynek Kościuszki 15   15-950 Białystok

3 045,00

90,00

60 min

5

95,00

5

"SPS HANDEL" S.A.;

ul. Grójecka 194/91, 02-390 Warszawa

5 010,00

54,70

2 min

10

64,70

 

 1. Za najkorzystniejszą ofertę dotyczącą Części Nr 6. Przedmiotu zamówienia tj. Dostawy nabiału do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, gm. Michałowo. Uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

 1. Handlowa 4,

15-959 Białystok

 

Liczba otrzymanych punktów – 95 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie łącznych kryterium   określonych w SIWZ tj. zawierała najniższą cenę, spośród przedstawionych w ofertach – 21 741,50 zł. brutto i  czas realizacji zamówienia uzupełniającego -  60 min. (kryterium odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia max. – 90% cena,  10% czas realizacji zamówienia uzupełniającego), oferta uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny  przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dotyczącym Części 6. złożono niżej wymienione oferty, których punktacja według kryterium oceny ofert wygląda następująco:

 

Nr wg daty złożenia

Firma

Cena ofertowa  brutto w zł

Liczba pkt w kryterium cena – 90%

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego

Liczba pkt w kryterium Czas realizacji zamówienia uzupełniającego – 10%

Łączna liczba punktów

3

SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO;  

ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok

21741,50

90,00

60 min 

5

95,00

5

"SPSHANDEL" S.A ul. Grójecka 194/91, 02-390 Warszawa

29919,80

65,40

2 min 

10

75,40

 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

Otrzymują:

 1. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku
 2. Rynek Kościuszki 15

                  15-950 Białystok

 1. REN sp. z o.o.
 2. Tartaczna 3

26-600 Radom

 1. SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO
 2. Handlowa 4

                    15-959 Białystok

 1. FRANKO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
 2. 1000-lecia P.P. 4

15-111 Białystok

 1. "SPS HANDEL" S.A.
 2. Grójecka 194/94

                     02-390 Warszawa

 1. IGLOTEX - ŁUKASZ Sp. z o.o.

                     Porosły 99

16-070 Choroszcz

 1. a/a                                

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Stalbowska

Data wytworzenia: 2017-10-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-10-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-10-13