Ogłoszenie z dnia 2019-12-13 - OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY MICHAŁOWO W TRYBIE PRZETARGU

Podmiot ogłaszający Kieronwik ZGKiM
Data 2019-12-13
Termin składania uwag do oferty 2019-12-20
Tytuł OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY MICHAŁOWO W TRYBIE PRZETARGU

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY MICHAŁOWO

W TRYBIE PRZETARGU

 

Nazwa sprzedającego:

Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

 

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

1) Samochód ciężarowy marki MERCEDES-BENZ  208 Diesel 2.5t o numerze rejestracyjnym BIA95 CK. Wartość rynkowa pojazdu została określona na 447,15 zł i jest zarazem ceną wywoławczą netto.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: MERCEDES-BENZ

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy z napędem na 4x2

Model: 208 Diesel 2.5t

Nr rejestracyjny: BIA 95CK

Rok produkcji: 1994

Nr identyfikacyjny (VIN):WDB6013771P385026

Opis rodzaju pojazdu: furgon oszklony

Charakter wykorzystania: transport ładunków i osób

Data pierwszej rejestracji: 1996/06/13

Wskazanie drogomierza: 342648 km

Rozstaw osi: 3050 mm

Dopuszczalna masa całkowita: 2550 kg /810 kg

Pojemność/Moc silnika: 2299ccm/60 kW(82KM)

Rodzaj silnika: diesel z zapłonem samoczynnym

Liczba cylindrów: 4/ rzędowy

 

 

2) Autobus marki Autosan  H9.21 12.5 t o numerze rejestracyjnym
BIL 7472. Wartość rynkowa pojazdu została określona na 4.065,04  zł i jest zarazem ceną wywoławczą netto.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: Autosan

Rodzaj pojazdu: Autobus

Model: H9.21 12.5 t

Nr rejestracyjny: BIL 7472

Rok produkcji: 1999

Rodzaj pojazdu: autobus dalekobieżny (2 drzwiowy 43 osobowy)

Nr identyfikacyjny (VIN): SUASW3AAPXS021485

Data pierwszej rejestracji: 1999/09/30

Wskazanie drogomierza: 127168  km

Rodzaj osi: 4700 mm

Dopuszczalna masa całkowita: 12500 kg

Pojemność/Moc silnika: 6540 ccm/110 kW(150KM)

Rodzaj silnika:  z zapłonem samoczynnym

Długość/ Szerokość / Wysokość: 10000 mm/ 2500  mm/ 3150 mm

 

 

 

 

 

3) Ciągnik rolniczy marki URSUS o numerze rejestracyjnym BIA 2EG5. Wartość rynkowa pojazdu została określona na 10.162,60 zł i jest zarazem ceną wywoławczą netto.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy

Marka: URSUS

Model: C-360

Nr rejestracyjny: BIA 2EG5

Rok produkcji: 1986

Nr identyfikacyjny (VIN): 585713

Dopuszczalna masa całkowita: 2955 kg

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność/Moc silnika: 3120 ccm/ 33 kW(45 KM)

 

 

 

4) Ciągnik rolniczy marki URSUS o numerze rejestracyjnym BIA 2EG6. Wartość rynkowa pojazdu została określona na 10.975,61 zł i jest zarazem ceną wywoławczą netto.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: URSUS

Rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy

Model: C-360

Nr rejestracyjny: BIA 2EG6

Rok produkcji: 1985

Nr identyfikacyjny (VIN): 522865

Dopuszczalna masa całkowita: 2955 kg

Opis rodzaju pojazdu: wykorzystanie – prace w rolnictwie

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność/Moc silnika: 3120 ccm/ 33 kW(45 KM)

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie oferty (wzór stanowiący załącznik nr 1), w terminie do dnia 20.12.2019 r., do godz. 12 00. Ofertę można również przesłać na email: sekretariat@michalowo.eu. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 lub ze strony internetowej.

 

 

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres zamieszkania lub siedziby oferenta,

- numer PESEL i NIP oferenta,

- telefon,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę netto i brutto,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

 

  1. Sprzedawca nie wymaga wniesienia wadium.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować na: Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo lub przesłać na email: sekretariat@michalowo.eu

Na kopercie powinien znajdować się napis: „Oferta w przetargu na sprzedaż pojazdów”

 

 

Pozostałe informacje:

 

  1. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu.
  2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
  4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja.
  5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
  6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie określonym w umowie sprzedaży (wzór stanowiący załącznik nr 2)
  7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (wzór stanowiący załącznik nr 2) i protokołu zdawczo- odbiorczego (wzór stanowiący załącznik nr 3).
  8. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Inwestycyjno Geodezyjny Urzędu Miejskiego w Michałowie Tel 85 7131777.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Budzisz

Data wytworzenia: 2019-12-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-12-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-12-13