Ogłoszenie z dnia 2016-11-04 - OGŁOSZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA o odwołaniu przetargu w części dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Leonowicze, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 198 o pow. 0,3400ha.

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2016-11-04
Tytuł OGŁOSZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA o odwołaniu przetargu w części dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Leonowicze, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 198 o pow. 0,3400ha.


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA
o odwołaniu przetargu


    działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) odwołuję wyznaczony  na dzień 18 listopada 2016r. godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczony w części dotyczącej sprzedaży nieruchomości  położonej w obrębie Leonowicze, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 198 o pow. 0,3400ha.

    Powodem odwołania przetargu jest błędnie ustalona forma przetargu, z uwagi na  przepisy ustawy  o kształtowaniu ustroju rolnego.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu, otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni na swoje konto po uprzednim podaniu do wiadomości tut. Urzędu danych rachunku bankowego.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michalowie oraz na stronie BIP Urzędu  pod adresem. bip.michalowo.eu(zakładce nieruchomości).


Michałowo. 2016.11.04

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Kuźma

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-11-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-11-04