Ogłoszenie z dnia 2016-10-12 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIACH : Ciwoniuk, Leonowicze, Nowa Wola.

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2016-10-12
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIACH : Ciwoniuk, Leonowicze, Nowa Wola.

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE:                  

 

  1. Ciwoniuki: dz. nr 334/5 o pow. 0,0665ha, (RV-0,0665ha), kw Nr BI1B/00135472/2, działka niezabudowana o kształcie nieregularnym, położona w otoczeniu gruntów rolnych oraz zabudowy zagrodowej, dojazd dogodny, drogą o nawierzchni asfaltowej, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej – energii elektrycznej. Teren porośnięty trawą. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku – teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony jest pod tereny zabudowy zagrodowej.

  Cena wywoławcza brutto: 4 200,00 zł; wadium:  700,00 zł;

  Minimalne postapienie: 100,00 zł

     Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatk od towarów i usług.

 

  1. Leonowicze: dz. nr 198 o pow. 0,3400ha, (RIVb-0,01ha, RV-0,05ha, SIVa-0,20ha i S RIVb – 0,08ha), Kw BI1B/00103825/9, działka niezabudowana o kształcie prostokąta, położona w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, dojazd dogodny drogą o nawierzchni utwardzonej, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku - teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomośc przeznaczony jest w ¾ części pod tereny zabudowy zagrodowej i ¼ części tereny rolne.

                                                                                            

           Cena wywoławcza brutto: 14 200,00 zł, wadium: 2 200,00 zł;

            Minimalne postapienie: 200,00 zł;

           Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

 

  1. Nowa Wola: dz.nr 234/1 o pow. 0,1871ha, (PsIII- 0,1871ha), Kw BI1B/00063198/1, działka niezabudowana o kształcie prostokąta, położona w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, dojazd dogodny, drogą o nawierzchni gruntowej, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej – energii elektrycznej. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku – teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony jest pod tereny rolne.

Cena wywoławcza brutto: 4 400,00 zł, wadium: 700,00 zł;

Minimalne postapienie: 100,00 zł;

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

 

Wyżej wymienione nieruchomości są wolne od wszelkich długów i roszczeń.

 

         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 14 listopada 2016 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym po uprzednim podaniu numeru rachunku.

          Cena za nabycie nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (szacunek i wyrys) w wysokości 568,20 zł oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip. michalowo.eu,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Michałowo, 2016.10.12;

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Kuźma

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-10-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-10-12