Ogłoszenie z dnia 2016-08-19 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁANOŚĆ GMINY POŁOŻONYCH w OBRĘBIE Michałowo

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2016-08-19
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁANOŚĆ GMINY POŁOŻONYCH w OBRĘBIE Michałowo

BURMISTRZ  MICHAŁOWA
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁANOŚĆ GMINY POŁOŻONYCH w OBRĘBIE:  

   
Michałowo: dz. nr 178/3 o pow. 0,0830 ha, (B-0,0140ha i RV-0,0690 ha), księga wieczysta nr Kw BI1B/00050121/7, działka o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. Dostępność komunikacyjna od ulicy Białostockiej drogą nieurządzoną oznaczona nr geod. 177, na której znajduje się fragment budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki. Dostępne media: sieć elektryczna i wodociągowa. Teren nieruchomości zabudowany fragmentem starego murowanego budynku gospodarczego kwalifikującym się do rozbiórki, dla którego wartość materiałów porozbiórkowych równa się kosztowi robót rozbiórkowych. Teren nieruchomości porośnięty zaskrzeczeniami oraz kilkoma drzewami owocowymi, przez działkę przebiega linia napowietrzna elektryczna. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.
          Cena wywoławcza nieruchomości (netto) – 20 500,00 zł;    
          Wadium: 3 000,00 zł;  minimalne postąpienie: 500,00 zł;
         plus opłaty jednorazowe (operat szacunkowy i wyrys) – 568,20 zł;

Michałowo: dz.nr 1114/1 o pow. 0,2976 ha i 1115/1 o pow. 0,0777 ha o łącznej pow. 0,3753 ha (RVI-0,3753 ha), księga wieczysta  Kw. Nr BI1B/00050121/7, działki tworzą zwarty obszar gruntu o kształcie prostokąta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezabudowanych a dalej w kierunku wschodnim zabudowa Zakładu Gospodarki Komunalnej, zabudowa produkcyjno-usługowa, tereny niezabudowane, wieża telekomunikacyjna. Dostępność komunikacyjna bezpośrednio od ulicy Wyręby o nawierzchni utwardzonej asfaltem. Dostępne media: sieć elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
      Cena wywoławcza (netto) – 90 100,00 zł ;
      Wadium:  15 000.00 zł; minimalne postąpienie: 1 000,00 zł;
      plus opłaty jednorazowe (wyrys i operat szacunkowy) 986,40 zł;

Nieruchomości są wolne od wszelkich długów i roszczeń.

    Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 30 września 2016  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.
    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 26 września 2016 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
    Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.
    Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym po uprzednim podaniu numeru rachunku.
    Cena za nabycie nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
    Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
    Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
    Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
    W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
    W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
    Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje  tel. 85 7131 781. Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip. michalowo.eu,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.
   Michałowo, 2016.08.19

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Kuźma

Data wytworzenia: 2016-08-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-08-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-08-19