Ogłoszenie z dnia 2016-03-03 - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁ0ŻONEJ W OBRĘBIE MICHAŁOWO - dz. nr 894/10 o pow. 0,1302 ha

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2016-03-03
Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁ0ŻONEJ W OBRĘBIE MICHAŁOWO - dz. nr 894/10 o pow. 0,1302 ha

BURMISTRZ MICHAŁOWA

OGŁASZA  DRUGI PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY  NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEj   POŁ0ŻONEJ w OBRĘBIE MICHAŁOWO:

  1.  dz. nr 894/10 o pow. 0,1302 ha;

      cena wywoławcza nieruchomości: 39 000,00 zł (netto);

      wadium: 5 500,00 zł; minimalne postąpienie: 500,00 zł

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, powyższe nieruchomości  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta  KW BI1B/00050121/7. Działka o kształcie regularnym, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, dojazd od ulicy Polnej o nawierzchni utwardzonej poprzez drogę wewnętrzna nieurządzoną o nr 895/4. Dostępne media: sieć elektryczna i wodociągowa oraz kanalizacja.

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 20 listopada 2015roku.

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu  12 kwietnia  2016  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo do dnia  6 kwietnia 2016 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

              Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na podstawie wniosku ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

  Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrys) w kwocie: 580,50 zł oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie, (85) 7131 781.

            Treść ogłoszenia jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

 

 

Michałowo. 2016-03-03;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-03-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-03-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-03-07