Ogłoszenie z dnia 2015-11-18 - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZASOBIE GMINY MICHAŁOWO

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2015-11-18
Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZASOBIE GMINY MICHAŁOWO

 

BURMISTRZ MICHAŁOW OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZASOBIE  GMINY MICHAŁOWO, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE:                                             

 

  1. Michałowo: dz. nr 1115 o  pow. 0,0790ha, kw BI1B/00050121/7, nieruchomość  o kształcie wydłużonego  prostokąta, położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny niezabudowane a dalej w kierunku wschodnim zabudowa ZGKiM, dostępność komunikacyjna od ulicy Wyręby, w strefie oddziaływania  urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Teren nieruchomości porośnięty trawą. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarwowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdezonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy  Michałowo z dnia 17 listopada 2005 przedmiotowa nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią urządzoną.

                   Cena wywoławcza(netto): 20 500,00 zł; wadium: 3 000,00 zł;

                          Postąpienie minimalne ustala się w wysokości: 500,00 zł;

 

  1. Kondratki: dz. nr 80/2 o pow. 0,5868ha, Kw BI1B/00062413/8, nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokątnym, w otoczeniu zabudowy zagrodowej oraz gruntów rolnych i leśnych, dojazd średniodogodny drogą gminną o nawierzchni gruntowej, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  - nieruchomość przeznaczona jest pod tereny urzadzeń zbiorowego wypoczynku głównie codziennego, świątecznego i specjalistycznego.

                  Cena wywoławcza (brutto): 32 500,00 zł; wadium: 4 500,00 zł;

                         Postąpienie minimalne ustala się w wysokości: 500,00 zł;

        (Zwolnienie z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług);

 

  1. Łuplanka Stara i Nowa: dz. nr 458 o pow. 1,47 ha, Kw BI1B/00069707/5, nieruchomość niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, dojazd z drogi gminnej o nawierzchni z brukowca, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej, zakrzaczona i porośnięta trawą. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę  zagrodową w 1/3 części i tereny rolne 2/3 części.

                    Cena wywoławcza  (brutto): 32 000,00 zł, wadium; 5 000,00 zł;

                           Postąpienie minimalne ustala się w wysokości: 500,00 zł;

        (Zwolnienie z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług);

 

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości ogłoszony był na dzień 5 października 2015roku.

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 22  grudnia 2015  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 17 grudnia  2015 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrys/ w wysokości 580,50 zł oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zwarciem  umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Bliższe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: michalowo.eu,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu i sołtysów sołectw w/w nieruchomości.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kużma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-11-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-11-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-11-20