Ogłoszenie z dnia 2015-10-13 - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ lokalu użytkowego nr 2 o pow. użytkowej 56,40 m² w budynku murowanym położonym przy ulicy Gródeckiej 1 w Michałowie

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2015-10-13
Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ lokalu użytkowego nr 2 o pow. użytkowej 56,40 m² w budynku murowanym położonym przy ulicy Gródeckiej 1 w Michałowie

 

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ :

         lokalu użytkowego nr 2 o pow. użytkowej 56,40 m² w budynku  murowanym położonym przy ulicy Gródeckiej 1 w Michałowie wraz  z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 30,60 m² oraz udziałem 870/1623 w prawie własności działki nr 208 o pow. 0,0517ha obręb 29 Michałowo. Nr Kw BI1B/0001700/2. Lokal położony jest na parterze budynku, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe za pośrednictwem kolumny. Lokal wymaga kapitalnego remontu w zakresie robót budowlanych jak też instalacyjnych. Otoczenie stanowi zabudowa wielomieszkaniowa, jednorodzinna starej substancji, dojazd do nieruchomosci dogodny.

     Cena wywoławcza  nieruchomości: 35 000 zł brutto,(zwolnienie z podatkuVAT);

      wadium: 5 000 zł;   minimalne postąpienie: 1 000 zł;

Pierwszy przetarg na w/w lokal ogłoszony był na dzień 30 lipca 2015 roku.

         Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 20 listopada 2015  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 16  listopada 2015 roku na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po uprzednim podaniu numeru konta.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat szacunkowy, wyrys i świadectwo energetyczne) w kwocie: 1080,20 zł oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: BIP. michalowo.eu,(zakładce nieruchomości) oraz tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Michałowo, 2015-10-13;

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-10-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-10-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-10-27