Ogłoszenie z dnia 2015-08-03 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2015-08-03
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

BURMISTRZ MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE:

 

  1. Kuryły: dz. nr 174/3 o pow. 0,2800ha, kw BI1B/00158922/9, działka niezabudowana o kształcie prostokąta, położona w otoczeniu gruntów rolnych, zabudowy zagrodowej i gruntów leśnych, (brak bezpośredniego dostepu do drogi gminnej). Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku – tereny rolne.

                    Cena wywoławcza brutto: 4 000,00 zł, wadium:  600,00 zł;

                    Postąpienie minimalne ustala się w wysokości: 100,00 

      ( Zwolnienie z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2011r. o podatku od towarow i   usług);

  1.   Łuplanka Stara i Nowa: dz. nr  401 o pow. 0,3500ha, Kw BI1B/00069707/5, działka niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej (ulica), w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku –  ½ tereny budowlane a  ½ tereny rolne.

                   Cena wywoławcza brutto:  9 600,00zł,  wadium:  1 500,00 zł;

                   Postąpienie minimalne ustala się w wysokości: 100,00 zł;

    ( Zwolnienie z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2011r. o podatku od towarow i   usług);

  1. Potoka: dz. nr 193/1 o pow. 0,2620 ha, Kw BI1B/00062413/8, działka niezabudowana o kształcie prostokątnym, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  - „zabudowa  zagrodowa”.

                   Cena wywoławcza brutto: 14 000,00 zł, wadium: 2 00,00 zł;

                   Postąpienie minimalne ustala się  w wysokosci: 200,00 zł  

    ( Zwolnienie z podatku VAT- art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2011r. o podatku od towarow i   usług);

  1. Potoka: dz.nr 193/3 o pow. 0,1689ha i 194 o pow. 0,1400ha o łącznej pow. 0,3189ha,  Kw BI1B/00062413/8, nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokątnym, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej,w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  -„zabudowa  zagrodowa”.

                 Cena wywoławcza  brutto: 17 000,00 zł, wadium: 2 500,00 zł;

                  Postąpienie minimalne ustala się w wysokości: 200,00 zł;

         (Zwolnie z podatku VAT - art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2011r. o podatku od towarow i   usług);

  1.   Supruny-Koleśno: dz. nr 171/2 o pow. 0,0800ha, kw BI1B/00117202/7, działka o kształcie prostokąta, niezabudowana porośnięta samosiewami drzewostanu mieszanego, położona w strefie ochrony Krajobrazu Dolina Narwi, otoczenie stanowią grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, w strefie oddziaływania energii elektrycznej, (brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej). Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku – „zabudowa zagrodowa”

                  Cena wywolawcza brutto: 3 500,00 zł, wadium: 500,00 zł;

                 Postąpienie minimalne ustala się w wysokości; 100,00 zł;

   ( Zwonienie z podatku VAT - art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2011r. o podatku od towarow i   usług);    

  1.    Zaleszany: dz.nr 500/2  o pow.0,1200ha, Kw BI1B/00069702/0, działka o kształcie prostokąta, niezabudowana z nielicznymi zakrzczeniami, położona w otoczeniu  gruntów rolnych oraz zabudowy zagrodowej, (brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej). Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku – „zabudowa zagrodowa”. 

           Cena wywoławcza brutto: 4 200,00 zł, Wadium: 600,00 zł;

          Postąpienie minimalne ustala się w ysokości: 100,00 zł;

   ( Zwonienie z podatku VAT - art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2011r. o podatku od towarow i   usług);

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 7 września 2015  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 3 września 2015 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrys/ w wysokości 580,50 zł oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zwarciem  umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Bliższe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: michalowo.eu,(zakładce nieruchomości),   tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu  i sołtysów  sołectw w/w nieruchomości.

 

Michałowo. 2015-08-03;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-08-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-08-03