Ogłoszenie z dnia 2014-06-12 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem lokalu użytkowego o pow. 55 m2 położonego przy ul. Gródeckiej 1 w Michałowie

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2014-06-12
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem lokalu użytkowego o pow. 55 m2 położonego przy ul. Gródeckiej 1 w Michałowie

 

 

B U R M I S T R Z     M I C H A Ł O W A

 

Ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem:

  1. Lokal użytkowy o pow. 55 m2 położony przy ul. Gródeckiej 1 w Michałowie;
  2. wywoławcza wysokość czynszu najmu: 500,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT;

      wadium: 100,00 zł; minimalne postąpienie: 10,00 zł;

       

            Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca  2014 roku o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce do dnia 16 lipca 2014 roku na konto Urzędu Miejskiego w Michałowie Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo.

            Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Lokal można oglądać w godz. 8.00 -  15.00 w dni robocze, po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania  przyczyn.

Bliższych informacji zasięgnąć można w Urzędzie Miejskim w Michałowie, pokój nr 5 lub pod nr telefonu (085) 71 31 781.

Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 

Michałowo. 2014-06-12;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-06-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-06-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-06-12