Ogłoszenie z dnia 2014-03-25 - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2014-03-25
Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  LOKALU  MIESZKALNEGO:

 

  1. nr  3 ( parter ) Osiedle Bondary 5 o pow. użytkowej 60,31 m2  składający się z 3 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 694/10000 w prawie własności dz. nr 26/19 o pow. 0,1722ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi  wieczyste : BI1B/00074581/3 i BI1B/00074589/9.

 

      cena  wywoławcza:  16 500 zł;

      wadium: 2 500 zł; minimalne postąpienie: 200 zł;

 

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej w kwocie 540,60zł. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego

Pierwszy przetarg na w/w lokal ogłoszony był na dzień 21 luty 2014 rok.

            Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2014 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy  ul. Białostockiej 11.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 30 kwietnia 2014 roku  na konto Urzędu Miejskiego  84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w  Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać  lub unieważnić ogłoszony przetarg.

            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, lub telefonicznie pod nr (85)  71 31 781 w godz.  7.15 - 15.15;

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.(w zakładce nieruchomości), na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 i sołtysa sołectwa Bondary.

 

Michałowo. 2014-03-25;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-03-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-03-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-03-25