Ogłoszenie z dnia 2014-02-12 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKLAU MIESZKALNEGO

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2014-02-12
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKLAU MIESZKALNEGO

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  LOKLAU  MIESZKALNEGO:

 

Nr 1 (parter) o pow. 39,11 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 36 w Michałowie z udziałem 3911/13412 w części wspólnej budynku i w prawie własności gruntu w nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi: 615  o pow. 0,0087ha, 616/4 o pow. 0,0109ha i 617 o pow. 0,0930ha,  o łącznej pow. 0,1126 ha.

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną i wodociągową, ogrzewanie piecowe.

Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00217930/0.

 

      cena  wywoławcza nieruchomości:  19.000 zł (brutto);zwolnienie z podatku VAT;

      wadium: 2 800 zł; minimalne postąpienie: 200 zł;

 

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej w kwocie 552,60zł. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

 

            Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2014 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy  ul. Białostockiej 11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 17marca 2014 roku  na konto Urzędu Miejskiego  84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w  Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać  lub unieważnić ogłoszony przetarg.

            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, lub telefonicznie pod nr (85)  71 31 781 w godz.  7.15 - 15.15;

        Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.(w zakładce nieruchomości) i tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

 

 

                                                                                    

 

 

Michałowo. 2014-02-12;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-02-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-02-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-02-13