Ogłoszenie z dnia 2014-01-20 - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASONŚĆ GMINY MICHAŁOWO POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2014-01-20
Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASONŚĆ GMINY MICHAŁOWO POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASONŚĆ GMINY MICHAŁOWO  POŁOŻONEJ W OBRĘBIE   29 MICHAŁOWO:

oznaczonej geodezyjnie jako dz. 388/5 o pow. 0,1457 ha, Kw BI1B/00001605/6, zabudowana   budynkiem po byłym urzędzie gminy Michałowo, położona przy ul. Seweryna Michałowskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo nieruchomość przeznaczona jest pod usługi administracyjne. Nieruchomość podłączona do istniejacych sieci: elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.  Przez nieruchomość przebiega wewnętrzna sieć kanalizacji sanitanej z działki  387 – przy sprzedaży należy ustanowić służebność gruntową.

Budynek  wykonany w technologii drewnianej tzw. szkieletu „kanadyjskiego” w układzie podłużnym z dachem drewnianym dwuspadowym pokryty blachą ocynkowaną, oddany do użytkowania w 1980 roku. Obiekt o charakterze biurowym parterowy z częściowym podpiwniczeniem, w zabudowie wolnostojącej. W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze, kotłownia  oraz  skład opału.

Schody do budynku od strony ul. S.Michałowskiego usytuowane sa w pasie drogowym.

Pow. zabudowy: 656 m²;

Powierzchnia użytkowa: 881,70 m²

cena wywoławcza nieruchomości:  190 000 zł brutto; zwolnienie z podatku VAT;

wadium: 25 000 zł;  minimalne postapienie: 2 000 zł;

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogloszony był na dzień 12 listopada 2013r.

 

         Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu  28 lutego 2014  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 24 lutego 2014 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat /operat i wyrys/  w wysokości 1 965 zł oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości) oraz tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

Michałowo, 2014-01-20

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-20