Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2013-05-16
Tytuł ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego: nr 9 (II piętro) Osiedle Bondary 8

 

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu  mieszkalnego:

 

nr  9 (II piętro) Osiedle Bondary 8 o pow. użytkowej 60,31 m²  składający się z 3 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 696/10000 w prawie własności dz. nr 26/21 o pow. 0,1541ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m² usytuowany na dz. nr 26/25 wraz z  udziałem 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi  wieczyste: BI1B/00074584/4 i BI1B/00074589/9;

     cena wywoławcza  nieruchomości:  20 000 zł;

     wadium: 3 000 zł; minimalne postąpienie: 200 zł;

 

            Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy  ul. Białostockiej 11.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony był na dzień 14 grudnia 2012 roku.

Drugi przetarg ustny nieograniczony ogłoszony był na dzień 29 marca 2013 roku.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 18 czerwca 2013 roku  na rachunek Urzędu Miejskiego  84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w  Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.

            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (operat szacunkowy i wypisy z ewidencji gruntów) oraz zwarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub pełnomocnictwo współmałżonka.

            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać  lub unieważnić ogłoszony przetarg.

            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11 lub telefonicznie pod nr (85)  71 31 781 w godz.  7.15 - 15.15;

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.(w zakładce nieruchomości), na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 i sołtysa sołectwa Bondary.

                                                                                  

 

Michałowo. 2013-05-16;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-05-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-05-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-05-17