Ogłoszenie z dnia 2013-04-22 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 (parter) w Michałowie przy ul. Fabrycznej 5 o pow. użytkowej 44,91 m2

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2013-04-22
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 (parter) w Michałowie przy ul. Fabrycznej 5 o pow. użytkowej 44,91 m2

 

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu  mieszkalnego:

 

  1. nr 1 (parter) w Michałowie przy ul. Fabrycznej 5 o pow. użytkowej 44,91 m2  składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  z udziałem 45/159 w części wspólnej budynku i  prawie własności gruntu  w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 199/2 o pow. 0,0516ha.

      Wyposażenie: instalacja elektryczna i wod. - kan., ogrzewanie piecowe.

      Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg   Wieczystych prowadzona jest księga  wieczysta: BI1B/00066487/5;

 

      cena wywoławcza  nieruchomości:  19 800 zł;

      wadium: 3 000 zł; minimalne postąpienie: 200 zł;

 

            Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2013 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy  ul. Białostockiej 11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 24 maja 2013 roku  na rachunek Urzędu Miejskiego  84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w  Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.

            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (operat szacunkowy i wypisy z ewidencji gruntów) oraz zwarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub pełnomocnictwo współmałżonka.

            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać  lub unieważnić ogłoszony przetarg.

 

            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11 lub telefonicznie pod nr (85)  71 31 781 w godz.  7.15 - 15.15;

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.(w zakładce nieruchomości) i tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

                                                                                  

 

Michałowo. 2013-04-22;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-04-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-04-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-04-22