Ogłoszenie z dnia 2012-11-08 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2012-11-08
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

 

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu  mieszkalnego:

 

nr  9 (II piętro) Osiedle Bondary 8 o pow. użytkowej 60,31 m²  składający się z 3 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 696/10000 w prawie własności dz. nr 26/21 o pow. 0,1541ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m² usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi  wieczyste: BI1B/00074584/4 i BI1B/00074589/9;

 

     cena  nieruchomości:  27 600 zł;

     wadium: 4 200 zł; minimalne postąpienie: 300 zł;

 

            Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy  ul. Białostockiej 11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 11 grudnia 2012 roku  na rachunek Urzędu Miejskiego  84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w  Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.

            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (operat szacunkowy i wypisy z ewidencji gruntów) oraz zwarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub pełnomocnictwo współmałżonka.

            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać  lub unieważnić ogłoszony przetarg.

 

            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11 lub telefonicznie pod nr (85)  71 31 781 w godz.  7.15 - 15.15;

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.(w zakładce nieruchomości), na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 i sołtysa sołectwa Bondary.

                                                                                  

 

Michałowo. 2012-11-08;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-11-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-11-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-11-12