Ogłoszenie z dnia 2011-11-14 - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 (poddasze) o pow. 23,34 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Plac 11 Listopada 5 w Michałowie oraz udział 23/158 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 328 o pow. 0,0960 ha

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2011-11-14
Tytuł drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 (poddasze) o pow. 23,34 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Plac 11 Listopada 5 w Michałowie oraz udział 23/158 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 328 o pow. 0,0960 ha
 
 
BURMISTRZ MICHAŁOWA
 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 
 lokalu mieszkalnego nr 5 (poddasze) o pow. 23,34 m2 w budynku mieszkalnym przy ul.  Plac 11 Listopada 5   w Michałowie oraz udział 23/158 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 328 o pow. 0,0960 ha.
      Powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00001603/2;
      Cena wywoławcza nieruchomości: 10.000,00 zł;
      Wadium; 1 500,00 zł; minimalne postąpienie: 100,00 zł;
 
Pierwszy przetarg na /w lokal ogłoszony był na dzień 31 sierpnia 2011r.
 
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej . Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego
            Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2011 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 15 grudnia 2011 roku na konto Urzędu Miejskiego 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.
            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg.
            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, lub telefonicznie pod nr (85) 71 31 781 w godz. 7.15 - 15.15;
Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.(w zakładce nieruchomości), na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowieul. Białostocka11.
 
 
 
 
Michałowo. 2011-11-14;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-11-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-11-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-11-14