Ogłoszenie z dnia 2011-10-05 - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w położonych Osiedle Bondary i Michałowo

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2011-10-05
Tytuł drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w położonych Osiedle Bondary i Michałowo
BURMISTRZ MICHAŁOWA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w położonych Osiedle Bondary i Michałowo:
 
1.      nr 8 ( II piętro ) Osiedle Bondary 3 o pow. użytkowej 35,45m2 składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 446/10000 w prawie własności dz. nr 21/6 i 27/6 o łącznej pow. 0,1668ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 27/13 o pow. 0,1159ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074577/2 i BI1B/00074587/5.
  Cena wywoławcza :  19.500,00 zł;
   Wadium: 3 000,00 zł; minimalne postąpienie: 200,00 zł;
2.      nr 5 (poddasze) o pow. 23,34 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Plac 11 Listopada 5 
      w Michałowie oraz udział 23/158 w części wspólnej budynku i prawie własności działki
      nr 328 o pow. 0,0960 ha.
      Powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00001603/2;
      Cena wywoławcza: 10.000,00 zł;
      Wadium; 1 500,00 zł; minimalne postąpienie: 100,00 zł;
 
Pierwszy przetarg na /w lokale ogłoszony był na dzień 31 sierpnia 2011r.
 
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej . Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego
            Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada  2011 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 7 listopada 2011 roku na konto Urzędu Miejskiego 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.
            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg.
            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, lub telefonicznie pod nr (85) 71 31 781 w godz. 7.15 - 15.15;
      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.(w zakładce nieruchomości), na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowieul. Białostocka11i sołtysa sołectwa Bondary.
 
 
Michałowo. 2011-10-05;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-10-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-10-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-10-06