Ogłoszenie z dnia 2011-07-22 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 (poddasze) składający się z 2 izb o pow. użytkowej 23,34 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Plac 11 Listopada 5 w Michałowie

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2011-07-22
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 (poddasze) składający się z 2 izb o pow. użytkowej 23,34 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Plac 11 Listopada 5 w Michałowie
 
 
IG.6840.25.2011.MK
 
Burmistrz Michałowa
 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
 
lokalu mieszkalnego nr 5 (poddasze) składający się z 2 izb o pow. użytkowej 23,34 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Plac 11 Listopada 5 w Michałowie oraz udział 23/158 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki 328 o pow. 0,0960ha.
Powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00001603/2.
Cena wywoławcza nieruchomośći: 10 000,00 ( zwolnienie z podatku VAT);
Wadium: 1 500,00 zł; minimalne postąpienie: 100,00 zł;
            Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej . Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego
            Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2011 roku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy  ul. Białostockiej 11.
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 26 sierpnia 2011 roku na konto Urzędu Miejskiego 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo ( decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.
            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg.
 
            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, lub telefonicznie pod nr (85) 71 31 781 w godz. 7.15 - 15.15;
            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.( w zakładce nieruchomości), na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.
 
 
 
 
Michałowo. 2011.07.22;
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-07-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-07-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-07-25