Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2011-03-24
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych na Osiedlu Bondary
BURMISTRZ MICHAŁOWA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych na Osiedlu Bondary:
 
 
1.      nr  7 ( II piętro ) Osiedle Bondary 4 o pow. użytkowej 60,31 m2  składający się z 3 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 759/10000 w prawie własności dz. nr 25/11 i 26/10 o łącznej pow. 0,1487ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 25/17 i 26/16 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 25/17 i 26/16 o łącznej pow. 0,1177ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074580/6 i BI1B/00074588/2.
      cena  wywoławcza:  29.000 zł;
      wadium: 4.500 zł; minimalne postąpienie: 300 zł;
 
 
2.      nr 1 ( parter ) Osiedle Bondary 5 o pow. użytkowej 60,31 m2 składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 696/10000 w prawie własności dz. nr 26/19 o pow. 0,1722ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074581/3 i BI1B/00074589/9.
       cena wywoławcza: 30.000 zł;
       wadium ; 4.500 zł;  minimalne postąpienie: 300 zł;
 
 
3.      nr 11 ( parter ) Osiedle Bondary 5 o pow. użytkowej 60,48 m2 składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 696/10000 w prawie własności dz. nr 26/19 o pow. 0,1722ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074581/3 i BI1B/00074589/9.
       cena wywoławcza: 31 000 zł;
       wadium: 4.700 zł; minimalne postąpienie; 400 zł;
 
4.      nr 11 ( parter ) Osiedle Bondary 6 o pow. użytkowej 60,48 m2 składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 696/10000 w prawie własności dz. nr 27/8 o pow. 0,1563ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 27/17 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 27/17 o pow. 0,0889ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074582/0 i BI1B/00074590/9.
       cena wywoławcza: 31 000 zł;
       wadium; 4.700 zł; minimalne postąpienie; 400 zł;
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej . Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego
            Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 27 kwietnia 2011 roku na konto Urzędu Miejskiego 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.
            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg.
 
            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, lub telefonicznie pod nr (85) 71 31 781 w godz. 7.15 - 15.15;
      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.(w zakładce nieruchomości), na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowieul. Białostocka 11 i przesłano do sołtysa sołectwa Bondary.
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
Michałowo. 2011.03.24;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-03-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-03-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-03-28