Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2010-11-12
Tytuł Pierwszy ustny przetarg na dzierżawę nieruchomości w obrebie wsi Juszkowy Gród

IG.72243-8/10

 

B U R M I S T R Z

M I C H A Ł O W A

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność gminy Michałowo położonej w obrębie wsi:

 

 

Juszkowy Gród:

a) oznaczonej numerem geodezyjnym 158 o pow. 50 m2, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr BI1B/00082292/9; (na nieruchomości ustawiony jest kontener telekomunikacyjny dla potrzeb centrali automatycznej);

b) wywoławcza wysokość czynszu: 140,00 zł miesięcznie plus podatek VAT 22%:

wadium: 25,00 zł; minimalne postąpienie: 5,00 zł;

c) zasady przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy dzierżawy zostaną określone szczegółowo w umowie dzierżawy;

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 14 grudnia 2010 roku na konto Urzędu Miejskiego w Michałowie Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji dotyczących wydzierżawianej nieruchomości zasięgnąć można w Urzędzie Miejskim w Michałowie, pokój nr 1 lub pod nr telefonu (085) 71 31 781.

 

Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona w Internecie na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., przesłana do sołtysa wsi Juszkowy Gród oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 

                     

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-11-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-11-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-11-15