Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2010-09-14
Tytuł ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Burmistrz Michałowa
 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
 
lokalu mieszkalnego nr 8 ( II piętro) Osiedle Bondary 5 o pow. użytkowej 35,45 m2 składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 409/10000 w prawie własności działki nr 26/19 o pow. 0,1722ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725 m2 usytuowany na działce nr 26/25 wraz z udziałem 1/20 w prawie własności działki 26/25 o pow. 0,1102 ha.
Powyższym nieruchomościom prowadzone sa księgi wieczyste: BI1B/00074581/3 i BI1B/00074589/9.
Cena wywoławcza nieruchomośći: 16 500,00 ( zwolnienie z podatku VAT);
Wadium: 2 500,00 zł; minimalne postąpienie: 200,00 zł;
            Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej . Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego
            Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2010 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy  ul. Białostockiej 11.
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 18 października 2010 roku na konto Urzędu Miejskiego 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo ( decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.
            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg.
 
            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, lub telefonicznie pod nr (85) 71 31 781 w godz. 7.15 - 15.15;
            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.( w zakładce nieruchomości), na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-09-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-09-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-09-20