Data 2010-07-09
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 ( poddasze ) przy ul. Gródeckiej 6 w Michałowie
 
 
Burmistrz Michałowa
 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
 
 
lokalu mieszkalnego nr 6 ( poddasze ) przy ul. Gródeckiej 6 w Michałowie o pow. użytkowej 22,50m2 składający się z pokoju z kuchnią w budynku mieszkalnym oraz udział 22/253 w części wspólnej budynku i w prawie własności dz. nr 359/1 i 360 o łącznej pow.0,1737ha. Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00066170/0.
 
Cena wywoławcza nieruchomośći: 9.000,00 ( zwolnienie z podatku VAT);
Wadium: 1 500,00 zł; minimalne postąpienie: 100,00 zł;
            Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej . Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego
            Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2010 roku o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 13 sierpnia 2010 roku na konto Urzędu Miejskiego 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo ( decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia , unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.
            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg.
 
            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Wąska 1, lub telefonicznie pod nr (85) 71 31 781 w godz. 7.15 - 15.15;
            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.( w zakładce nieruchomości)  i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.
 
 
 
 
Michałowo. 2010.07.09
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-07-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-07-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-07-09