Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2010-02-04
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie wsi Juszkowy Gród, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 109/3 o pow. 0,0043 ha, 109/5 o pow. 0,0512 ha, 109/6 o pow.0,2381 ha i 109/7 o pow. 0,0450 ha o łącznej pow. 0,3026ha
 
Burmistrz Michałowa
 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie wsi:
 
Juszkowy Gród: oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 109/3 o pow. 0,0043 ha, 109/5 o pow. 0,0512 ha, 109/6 o pow.0,2381 ha i 109/7 o pow. 0,0450 ha o łącznej pow. 0,3026ha o kształcie nieregularnym, położonej bezpośrednio przy drodze o utwardzonej powierzchni, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym. Uzbrojona w energię elektryczną, przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa i linia napowietrzna sieci elektrycznej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczysta Nr Kw BI1B/00082292/9;
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest jako tereny i ważniejsze urządzenia obsługi ludności.
 Opis budynku po byłej szkole: budynek o konstrukcji drewnianej w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek wymaga kapitalnego remontu.
pow. użytkowa: 142,48 m2;
Opis budynku gospodarczego: wiata konstrukcji szkieletowej drewnianej na fundamencie.
pow. użytkowa: 142,50 m2;
Cena wywoławcza nieruchomośći: 33 000,00 zł ( zwolnienie z podatku VAT);
Wadium: 5 000 zł; minimalne postąpienie: 400,00 zł;
            Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty operatu szacunkowego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego
            Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2010 roku o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 8 marca 2010 roku na konto Urzędu Miejskiego 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo ( decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania lub zamknięcia , unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg.
 
            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Wąska 1, lub telefonicznie pod nr (85) 71 31 781 w godz. 7.15 - 15.15;
            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.( w zakładce nieruchomości) oraz przesłano do sołtysa wsi Juszkowy Gród.
 
Michałowo. 2010.02.04;
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-08