Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2009-06-04
Tytuł przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Michałowo położonych Osiedle Bondary:
Michałowo. 2009-06-03
 
 
IG.MK.7145-3/09
IG.MK.7145-6/08/09
 
 
 
                                                               Burmistrz Michałowa ogłasza:
 
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Michałowo położonych Osiedle Bondary:
 
I.  pierwszy przetarg ustny nieograniczony :
 
a)      lokal nr 4 (I piętro) Osiedle Bondary 2 o pow. 60,31 m2składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku wielorodzinnym oraz  udział 759/10000 w prawie własności dz. nr 21/5 i 26/17 o łącznej pow. 0,1563ha oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/23 wraz z udziałem 1/20 w prawie własności dz. 26/23 o pow. 0,1534ha, którym to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział ksiąg wieczystych prowadzone sa księgi wieczyste: 74 578 i 74 586.
      Cena wywoławcza nieruchomości: 40 600,00 zł;
      Wadium: 6 000,00 zł, minimalne postąpienie:  500 zł;
 
II. trzeci przetarg ustny nieograniczony:
 
a)      lokal nr 15 (II piętro) Osiedle Bondary 7 o pow. użytkowej 60,48 m2 składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy  oraz udział  696/10000 w prawie własności działki nr 25/13 i 26/12  o łącznej pow. 0,1182ha, segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 usytuowany na działce 25/18 wraz z udziałem 1/20 w prawie własności działki 25/18 o pow. 0,1419 ha, którym to w Sądzie Rejonowym w B-stoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00074583/7 i BI1B/00074591/6;
Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł;

Wadium : 7 000,00 zł;  minimalne postąpienie: 500 zł;

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego

    Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 13 lipca 2009 roku  na konto Urzędu Miejskiego  84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo ( decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie – nie później niż termin wpłaty wadium).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od:  odwołania lub zamknięcia , unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.
W przypadku nabywania lokalu na wspólność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem ( niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie lokalu lub złożenia oświadczenia o nabywaniu lokalu z odrębnego majątku albo  przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać  lub unieważnić ogłoszony przetarg.
   Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Wąska 1, lub telefonicznie pod nr ( 085) 71 31 781 w godz. 7.15 - 15.15;
Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., w Gazecie Wyborczej  oraz przesłano do sołtysa  sołectwa Bondary.
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-04