Data 2009-03-20
Tytuł II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie wsi Juszkowy Gród

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 20 marca 2009roku

 

Burmistrz Michałowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći  zabudowanej stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie wsi:

 

Juszkowy Gród: nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki: nr 109/3 o pow. 0,0043 ha, 109/5 o pow. 0,0512 ha, 109/6 o pow.0,2381 ha i 109/7 o pow. 0,0450 ha o łącznej pow. 0,3026ha o kształcie nieregularnym, położona bezpośrednio przy drodze o utwardzonej powierzchni, zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym    . Uzbrojona w energię elektryczną, przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa i linia napowietrzna sieci elektrycznej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczysta Nr Kw BI1B/00082292/9;

 Opis budynku po byłej szkole: budynek o konstrukcji drewnianej w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek wymaga gruntownego remontu.

pow. użytkowa: 142,48 m2;

Opis budynku gospodarczego: wiata konstrukcji szkieletowej drewnianej na fundamencie. Budynek w bardzo złym stanie technicznym.

pow. użytkowa: 142,50 m2;

Cena wywoławcza nieruchomośći: 55 000,00 zł ( zwolnienie z podatku VAT);

Wadium: 8 500,00 zł; minimalne postąpienie: 600,00 zł;

 

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2009r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  20 kwietnia 2009 roku na konto Urzędu Miejskiego nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ).

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą  księgi wieczystej ponosi nabywca.

            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

            W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Urząd Miejski ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania  przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn

 

            Bliższe informacje: tel. /085/ 7131781 lub 7131783.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w  Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przesłano do sołtysa sołectwa Juszkowy Gród.

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-20