Ogłoszenie z dnia 2008-09-23 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Michałowo w obrębie wsi BONDARY

Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Michałowo
Data 2008-09-23
Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Michałowo w obrębie wsi BONDARY

 

 

 

Michałowo. 2008-09-23

 

 

 

IG.MK.7145-6/08

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Wójt Gminy Michałowo ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  stanowiącego własność Gminy Michałowo  w obrębie wsi:

 

1.      BONDARY:

 

nr 15 (II piętro) Osiedle Bondary 7  o pow. użytkowej 60,48 m2 składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy  oraz udział  696/10000 w prawie własności działki nr 25/13 i 26/12  o łącznej pow. 0,1182ha, segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 usytuowany na działce 25/18 wraz z udziałem  1/20 w prawie własności działki  25/18 o pow. 0,1419 ha, którym to w Sądzie Rejonowym w B-stoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00074583/7 i BI1B/00074591/6;

Cena wywoławcza nieruchomości: 52.000 zł;

Wadium : 8.000 zł;  minimalne postąpienie: 600 zł;

 

            Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego

 

            Przetarg odbędzie się w dniu 30 października  2008 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowo  ul. Wąska 1.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 27 października  2008 roku  na konto Urzędu Gminy  84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo ( decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy Michałowo – nie później niż termin wpłaty wadium).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałym zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od:  odwołania lub zamknięcia , unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona na nabywcę lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.

            W przypadku nabywania lokalu na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo notarialne współmałżonka.

            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać  lub unieważnić ogłoszony przetarg.

            Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Michałowie ul. Wąska 1, lub telefonicznie pod nr ( 085)  71 31 781 w godz.  7.15 - 15.15;

            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przesłano do sołtysa  wsi Bondary.

 


 

 Michałowo. 2008-10-30

 

I N F O R M A C J A
Komisja przetargowa w składzie:


  1. Elżbieta Rosińska - przewodnicząca komisji

  2. Roman Kalinowski - członek

  3. Maria Kuźma - członekPodaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ogłoszonego przez Wójta Gminy Michałowo na dzień 30 października 2008 roku na sprzedaż lokalu mieszkalnego.


Osiedle Bondary 7 m 15 o pow. 60,48 m2 o pow. 60,48 m2 – przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie wniósł wadium i nie przystąpił do przetargu).

Przewodnicząca komisji przetargowej

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-09-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-09-25