Data 2009-02-23
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi: Potoka, Leonowicze, Bachury, Nowa Wola, Topolany, Bieńdziuga, Kuchmy, Tajnica Górna, Juszkowy Gród
O G Ł O S Z E N I E
B U R M I S T R Z A   M I C H A Ł O W A
z dnia 23 lutego 2009roku
 
Burmistrz Michałowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi:
 
      I. Potoka:
a)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 62/3 o pow. 0,1600ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 9 500 zł plus podatek VAT 22%,
      wadium: 1 500 zł; minimalne postąpienie; 100zł;
b)     nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 70/1 o pow. 0,2500ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 17 100 zł plus podatek VAT 22%;
      wadium: 2 500 zł, minimalne postąpienie: 200 zł;
c)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 81/1 o pow. 0,3500ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 19 900 zł plus podatek VAT 22%,
      wadium: 3 000 zł; minimalne postąpienie: 200 zł;
d)     nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 230/2 o pow. 0,3000ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 8 800 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium: 1 500 zł, minimalne postąpienie; 100 zł;
Nieruchomości o nr 62/3, 70/1 i 81/1 w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo zagrodowe, a nieruchomość o nr 230/2 jako grunty rolne.
Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw BI1B/00062413/8;
 
II. Leonowicze:
a)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 111 o pow. 0,2000ha
      cena wywoławcza nieruchomości: 4 500 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium: 700 zł , minimalne postąpienie: 100 zł;
b)     nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 113/1 o pow. 0,1500ha
      cena wywoławcza nieruchomośći: 3 500 zł – zwolnienie z podatku VAT;
      wadium: 500 zł, minimalne postąpienie; 100 zł;
c)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 187/2 o pow. 0,0700ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 1 600 zł - zwolniona z podatku VAT;
      wadium: 300 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;
Brak w gminie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo powyższe nieruchomości przeznaczone są na cele rolnicze. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw BI1B/000103825/9;
 
III. Bachury:
a)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 157/3 o pow. 0,0400ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 5 700 zł plus podatek VAT 22%;
      wadium: 900 zł, minimalne postąpienie: 100 zł;
b)     nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 209/7 o pow. 0,2000ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 2 800 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium: 500 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;
c)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 210/5 o pow. 0,2000ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 2 800 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium; 500 zł, minimalne postąpienie; 100 zł;
Brak w gminie obowązujacego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   Gminy Michałowo nieruchomość o nr 157/3 przeznaczona pod budownictwo zagrodowe, a nieruchomości 209/7 i 210/5 jako grunty rolne. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw 78832;
 
            IV. Nowa Wola:
a)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 616 o pow. 0,6000ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 8 100 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium; 1 200 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;
b)     nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 391 o pow. 0,0800ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 8 900 zł plus podatek VAT 22%;
      minimalne postąpienie: 1 500 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;
Brak w gminie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Gminy Michałowo nieruchomośc o nr 391 przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe, a nieruchomość 616 jako grunty rolne. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw BI1B/00063198/1;
 
V. Topolany:
a)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 774 o pow. 0, 2100ha;
       cena wywoławcza nieruchomości: 18 000 zł plus podatek VAT 22%;
       wadium: 2 700 zł, minimalne postąpienie: 200 zł;
b)     nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 643/1 o pow. 0,6600ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 13 500 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium: 2 000 zł; minimalne postąpienie: 200 zł;
 
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona numerem geod. 774 przeznaczona  jest pod budownictwo zagrodowe a działka nr 643/1 jako grunt rolny. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw BI1B/00082294/3;
 
VI. Bieńdziuga:
a)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr  534 o pow. 0,0300ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 3 800 zl plus podatek VAT 22%,
      wadium: 600 zł, minimalne postąpienie: 100 zł;
b)     nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 669 o pow. 0,5000ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 5.100 zł- zwolniona z podatku VAT;
      wadium: 800 zł, minimalne postąpienie: 100 zł;
c)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 699 o pow. 1,2100ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 15 000 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium: 2 500 zł, minimalne postąpienie: 200 zł,
Brak w gminie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Gminy Michałowo nieruchomość o nr 534 przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe, a nieruchomości o nr 669 i 699 jako grunty rolne. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw BI1B/00063439/3.
 
                   VII. Kuchmy:
a)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 146/1 o pow. 0,1862ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 2 800 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium: 500 zł, minimalne postąpienie: 100 zł;
Brak w gminie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo nieruchomość przeznaczona jest jako grunt rolny. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku I X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00103815/6.
 
VIII. Tajnica Górna:
a)       nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 581/1 o pow. 0,0500ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 3 600 zł plus podatek VAT 22%;
wadium: 600 zł, minimalne postawienie: 100 zł;
Brak w gminie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw 60 762.
 
IX. Juszkowy Gród:
a)       nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 105/5 o pow. 0,5577ha;
 cena wywoławcza nieruchomości: 6 700 zł – zwolniona z podatku VAT;
    wadium: 1000 zł, minimalne postąpienie; 100 zł;
Brak w gminie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze; ( nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej). W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta kw 82 292;
 
       Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 31 marca 2009 roku o godz. 10.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 27 marca 2009 roku na konto Urzędu Miejskiego nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ).
      Wniesione wadium na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.
      Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
      Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.
      Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
      Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
      Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
      Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia w przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
      Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
      W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
      W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
     Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Gminy Michałowo, ul. Wąska 1, tel. 085 7131 781.
    Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na: stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1 oraz przesłano do sołtysów wsi: Potoka, Łuplanka Stara i Nowa, Bachury, Nowa Wola, Topolany.
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-02-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-02-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-02-23