Michałowo 2020.06.03

Burmistrz Michałowa                                                                         

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.17.2020.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 29.05.2020 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Mariusza Kłokowskiego

w dniu 29.05.2020 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową, sieci nN 0,4kV, stacji transformatorowych SN/nN przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 170, 223, 142, 145, 146, 134 obręb 30 Kolonia Mostowlany gm. Michałowo.

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 


Michałowo 2020.06.03

Burmistrz Michałowa                                                                          

ul.Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.15.2020.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 29.05.2020 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Mariusza Kłokowskiego

w dniu 29.05.2020 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową, sieci nN 0,4kV, stacji transformatorowych SN/nN przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 12, 14, 21 obręb Kondratki gm. Michałowo.

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 


Michałowo 2020.06.03

Burmistrz Michałowa                                                                         

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.14.2020.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 29.05.2020 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Mariusza Kłokowskiego

w dniu 29.05.2020 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową, sieci nN 0,4kV, stacji transformatorowych SN/nN przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 249, 274, 111, 114, 115, 123 obręb 16 Jałówka i dz. nr 81/2 obręb Kondratki gm. Michałowo.

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2020.06.02

Burmistrz Michałowa                                                                          

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.13.2020.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 29.05.2020 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Mariusza Kłokowskiego

w dniu 29.05.2020 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową , sieci nN 0,4kV, stacji transformatorowych SN/nN przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 210, 212, 426, 427, 428, 375, 340/1, 339, 274, 111, 114, 115, 123 obręb 16 Jałówka gm. Michałowo.

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

  


Michałowo 2020.06.02

Burmistrz Michałowa                                                                  

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.11.2020.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 29.05.2020 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Mariusza Kłokowskiego

w dniu 29.05.2020 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową , sieci nN 0,4kV, stacji transformatorowych SN/nN przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 223, 225, 170, 142, 145 obręb 30 Kolonia Mostowlany gm. Michałowo.

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, dn. 02.06.2020 r.

 

 

IG.6236.1.2020.MS

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Burmistrz Michałowa na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 25 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) informuje, że w dniu 02.06.2020 r. wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania na terenie działki o nr ewid. 189 obręb 25 Kuryły, gmina Michałowo.

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza Michałowa

 

 

Konrad Sikora

 

           


 

                                                          Michałowo 2020.06.02

Burmistrz Michałowa     

ul.Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.12.2020.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 29.05.2020 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Mariusza Kłokowskiego

w dniu 29.05.2020 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową , sieci nN 0,4kV, stacji transformatorowych SN/nN przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 210, 212, 243 obręb 16 Jałówka i dz. nr 24, 13, 14, 22, 23 obręb 33 Nowosady gm. Michałowo.

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2020.05.28

 

IG.6733.10.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, w związku art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią kancelaryjną na budynek administracyjny (trzy kancelarie leśnictw) w ramach prowadzonej gospodarki leśnej przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 212/14 obręb 53 Żednia gm. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Nadleśnictwa Żednia.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Żednia.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2020.05.25

 

 

 

 

IG.6220.2.2020.MS

 

 

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa
w dniu 25 maja 2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN091) w obrębie Barszczewo, Gmina Michałowo do realizacji na działkach o nr ewid. 177, 172/2, 173/8 w obrębie 3 Barszczewo, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2020.05.20

 

IG.6733.7.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

 

zawiadamiam

iż w dniu 20.05.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN 15kV z rurą do ukł. kabli sterowniczych 2xHDPE 40/3,7, budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznoo – kablowej nn – 0,4 kV ze złączami kablowymi nn – 0,4 kV, budowa stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn dz. nr 395/1, 438, 439, 440, 441, 442, 395/2, 393, 137/2, 64, 238, 288/1, 725/2, 288/2, 285/1, 286 obręb 32 Nowa Wola gm. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Piotra Borowskiego.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Nowa Wola.

           

 

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2020.05.11

 

IG.6733.9.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

 

zawiadamiam

iż w dniu 11.05.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Tanica Górna przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 87 obręb 6 Bondary i dz. nr 650/9, 650/38, 654 obręb 47 Tajnica Górna gm. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Łukasza Tycyk.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Bondary.

           

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2020.05.11

 

IG.6733.9.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

 

zawiadamiam

iż w dniu 05.11.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Tanica Górna przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 87 obręb 6 Bondary i dz. nr 650/9, 650/38, 654 obręb 47 Tajnica Górna gm. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Łukasza Tycyk.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Nowa Wola.

           

 

 

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


Michałowo 2020.05.04

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2020.MS

 

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN091) w obrębie Barszczewo, Gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 177, 172/2, 173/8 w obrębie 3 Barszczewo, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 2020.02.20 (data wpływu do tut. urzędu 27.02.2020r.) PV 1230 Sp. z o.o..

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią nr WOOŚ.4220.122.2020.DK z dnia 13.03.2020 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.95.2020.AG z dnia 25.03.2020 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 70/NZ/2020 z dnia 29.04.2020 r. znak sprawy NZ.4461.26.2020 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Juszkowy Gród.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2020.04.21

 

 

 

 

IG.6220.1.2020.MS

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa
w dniu 21 kwietnia 2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków jednorodzinnych (do 10 budynków) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 382/1, obręb 36, gmina Michałowo, w m. Pieńki

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2020.04.21

 

IG.6733.9.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Tanica Górna przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 87 obręb 6 Bondary i dz. nr 650/9, 650/38, 654 obręb 47 Tajnica Górna gm. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, w którego imieniu działa pełnomocnik Łukasz Tycyk.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Bondary.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 


 

Michałowo 2020.04.07

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.10.2019.MS

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

            Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Michałowie przy ul. Białostockiej 11, 16-050 Michałowo prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 kurników o łącznej obsadzie 640 DJP brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą: 4 baterie silosów paszowych, z których każda składa się z 1 silosu o ładowności 23 t oraz 1 silosu o ładowności 17 t (łączna liczba silosów wynosi 8), 6 szczelnych zbiorników na ścieki przemysłowe o pojemności 10 m3 każdy, 1 szczelny zbiornik na ścieki bytowe o pojemności 6 m3, bateria 8 zbiorników naziemnych na gaz propan o pojemności 6,7 m3 każdy na płycie fundamentowej na nieruchomości położonej w miejscowości Oziabły na działkach o nr ewid. gruntów 32/3 i 32/4 obręb Oziabły, gmina Michałowo.

            Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 2019.09.12 (uzupełniony w dniu 20.09.2019r.) Pana Tomasza Łukaszewicza, zam. 15-521 Zaścianki, ul. Modrzewiowa 27.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4221.26.2019.RD z dnia 11.10.2019r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 180/NZ/2019 znak: NZ.4461.98.2019 z dnia 03.10.2019r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku opinią BI.RZŚ.435.69.2019.MC z dnia 15.10.2019r. oraz Marszałek Województwa Podlaskiego pismem nr DOS-II.7030.22.2019 z dnia 14.10.2019r. stwierdziły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustaliły obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.

            Burmistrz Michałowa postanowieniem IG.6220.10.2019.MS z dnia 2019.11.07 stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w pełnym zakresie.

            W dniu 06.04.2020r. w siedzibie tut. organu został złożony przez inwestora Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą.

            W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Burmistrz Michałowa postanowieniem IG.6220.10.2019.MS z dnia 2020.04.07 podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 kurników o łącznej obsadzie 640 DJP brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą: 4 baterie silosów paszowych, z których każda składa się z 1 silosu o ładowności 23 t oraz 1 silosu o ładowności 17 t (łączna liczba silosów wynosi 8), 6 szczelnych zbiorników na ścieki przemysłowe o pojemności 10 m3 każdy, 1 szczelny zbiornik na ścieki bytowe o pojemności 6 m3, bateria 8 zbiorników naziemnych na gaz propan o pojemności 6,7 m3 każdy na płycie fundamentowej na nieruchomości położonej w miejscowości Oziabły na działkach o nr ewid. gruntów 32/3 i 32/4 obręb Oziabły, gmina Michałowo.

            Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

                 Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz Marszałek Województwa Podlaskiego jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte po uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, przy ul. Białostocka 11 w pok. Nr 5, w godzinach urzędowania (tj. 7.15-15.15) oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 10 kwietnia 2020r. do 10 maja 2020r.

            Zgodnie z art. 34 ww. ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu w pokoju nr 5 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy ooś.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Lewsze.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2020.03.31

 

IG.6733.6.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, w związku art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn 15/0,4kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami dz. nr 543, 546, 545/2, 559/4, 547, 549, 548/7, 548/17, 548/18, 550, 551/1, 551/2, 551/3, 552/3, 552/2, 565/3, 553/7, 553/8, 554/7, 554/6, 637, 557/1, 540/1, 556/2, 556/7, 556/6, 556/4, 537/4, 537/3, 538/2, 538/1 obręb 45 Szymki i dz. nr 6, 7/4, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 66, 69, 52/1, 52/2, 53, 669 obręb 9 Cisówka gm. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, w którego imieniu działa pełnomocnik Rafał Dorbot.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Szymki i Cisówka.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 27.03.2020 dotyczący jakości wody w wodiciągu Garbary


Michałowo 2020.03.26

Burmistrz Michałowa

ul.Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.1.2020.MS

 

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa osiedla budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 382/1, obręb 36, gmina Michałowo, w m. Pieńki”.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 2020.02.11 KOMPLETO-SZKOLENIA i CONSULTING Rafał Kozłowski działający w imieniu Pana Andrzeja Sikorskiego.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią nr WOOŚ.4220.100.2020.MR z dnia 11.03.2020 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.76.2020.AG z dnia 11.03.2020 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 48/NZ/2020 z dnia 17.03.2020 r. znak sprawy NZ.4461.23.2020 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Pieńki.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2020.03.23

 

IG.6733.2.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

 

zawiadamiam

iż w dniu 23.03.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN 15kV / nN 0,4 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o dz. nr 464, 458, 395/1, 393, 441 obręb 32 Nowa Wola, gm. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Wojciecha Siemieniuka.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Nowa Wola.

           

 

 

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2020.03.21

 

 

 

 

IG.6220.13.2019.MS

 

 

 

 

Zawiadomiene – Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 21 marca 2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

 • dziesięciu (10 szt.) budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do
  130 m2 każdy, wraz ze studniami, przyłączami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektroenergetycznymi oraz szambami bezodpływowymi lub przydomowymi oczyszczalniami ścieków,
 • placów utwardzonych przy wyżej wymienionych budynkach o łącznej powierzchni zabudowy do 2 200 m2,
 • utwardzonego ciągu komunikacyjnego o powierzchni zabudowy do 1 200 m2 prowadzącego z drogi gminnej do wyżej wymienionych budynków

na terenie działki nr geodezyjny 80 położonej w miejscowości Zajma, w obrębie ewidencyjnym nr 51 Zajma, gmina Michałowo.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 

Burmistrz Michałowa                                                                           Michałowo 16.03.2020

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.9.2020.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 28.02.2020 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Łukasza Tycyk

w dniu 13.03.2020 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Tanica Górna przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 87 obręb 6 Bondary i dz. nr 650/9, 650/38, 654 obręb 47 Tajnica Górna gm. Michałowo.

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 


    Michałowo 04.03.2020

Burmistrz Michałowa                                                                     

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.8.2020.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 28.02.2020 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Pawła Gudajtis

w dniu 28.02.2020 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno – kablowej SN 15kV i nN 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą oraz stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN 15/0,4 kV przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 561, 570, 558/2, 558/1, 542, 535, 536, 530, 548, 397, 712, 713, 643/2, 644, 467, 653, 654, 655, 656, 657/2, 658, 659/1, 660/1, 661/1, 662, 663/2, 664/2, 665, 666/3, 667, 668/1, 669, 670/2, 671, 672, 6773/2, 674/1, 675/3, 739/1, 738/2, 738/1, 737, 736, 735, 734/1, 733/1, 732/1, 730/1, 729/1, 728/2, 727, 726/1, 725/1, 724, 723, 722, 721, 720, 718, 717, 716/1, 715, 569 obręb 49 Topolany gm. Michałowo.

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2020.03.03

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2020.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 2020.02.20 (data wpływu do tut. urzędu 27.02.2020r.) PV 1230 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN091) w obrębie Barszczewo, Gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 177, 172/2, 173/8 w obrębie 3 Barszczewo, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii lub uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Juszkowy Gród.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2020.02.28

 

IG.6733.6.2019.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 

zawiadamiam

iż w dniu 28.02.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5596A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasileniem energetycznym przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 74 w obrębie 50 Tylwica (gm. Michałowo).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7 w imieniu której działa pełnomocnik Jolanta Lewandowska.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Tylwica.

           

 

 

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2020.02.27

Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.6.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez Pana Rafała Dorbot w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn 15/0,4kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami dz. nr 543, 546, 545/2, 559/4, 547, 549, 548/7, 548/17, 548/18, 550, 551/1, 551/2, 551/3, 552/3, 552/2, 565/3, 553/7, 553/8, 554/7, 554/6, 637, 557/1, 540/1, 556/2, 556/7, 556/6, 556/4, 537/4, 537/3, 538/2, 538/1 obręb 45 Szymki i dz. nr 6, 7/4, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 66, 69, 52/1, 52/2, 53, 669 obręb 9 Cisówka gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2020.02.24

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.5.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez Pana Grzegorza Jarosiewicza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN i SN, tj. budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowej SN i nN na części dz. nr  5/1, 8 i 816, 960/3 obręb 23 Krynica Majdan i 42 Sokole gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2020.02.24

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.1.2020.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 2020.02.11 KOMPLETO-SZKOLENIA i CONSULTING Rafała Kozłowskiego działającego w imieniu Pana Andrzeja Sikorskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa osiedla budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 382/1, obręb 36, gmina Michałowo, w m. Pieńki”.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii lub uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Pieńki.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 17.02.2020 w sprawie jakości wody w ujęciu Sokole

 

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 17.02.2020 w sprawie jakości wody w ujęciu Michałowo

 

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2020.02.21

 

IG.6733.2.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN 15kV / nN 0,4 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o dz. nr 464, 458, 395/1, 393, 441 obręb 32 Nowa Wola, gm. Michałowo.          

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, w którego imieniu działa pełnomocnik Wojciech Siemieniuk.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Nowa Wola.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 


 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 17.02.2020 w sprawie jakości wody w ujęciu Garbary


Michałowo 2020.02.13

 

IG.6730.4.2020.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2020.02.13

 

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 13.02.2020 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie dotyczącej zagospodarowania terenu pt.: ”Miejsca wydarzeń kulturalnych oraz integracji i rekreacji mieszkańców wraz z przebudową drogi gminnej zapewniającej komunikacje w miejscowości Sokole” przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 43/1, 88, 91 obręb 42 Sokole (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 

 

 

 

 

 


Michałowo 06.02.2020

NABORY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”


Michałowo 2020.02.06

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.3.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Michała Kaźmierczaka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN (15kV) i nn (0,4 kV), budowie kablowo napowietrznych linii SN (15kV) i nn (0,4 kV), kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn (15/0,4kV), złącz kablowych i przyłączy napowietrznych w miejscowości: Tanica Górna, Tanica Dolna, Bagniuki gm. Michałowo na działkach o nr 29, 61, 62, 60, 65/1, 72/2, 72/1, 66/1, 67, 70/1, 70/2, 71, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53/2, 53/3, 53/7, 53/4, 54/1, 54/2, 54/3, 59, 78, 79/1, 88, 94/1, 102, 104/2, 104/3, 107, 108, 109, 85, 86, 69/1 obręb 46 Tajnica Dolna; dz. nr 1/1, 3/1, 3/2, 142, 20, 31, 30, 33/10, 33/9, 38/1, 33/14, 33/16, 33/18, 33/19, 33/20, 33/7, 135/12, 1/4, 1/5, 1/6, 2 obręb 2 Bagniuki; dz. nr 521, 585, 586, 584/1, 584/2, 587, 583/1, 582, 607, 581/2, 606/1, 580/2, 605/1, 579/2, 579/3, 603, 578, 602, 577, 601, 576, 575, 574, 573, 572, 596, 571, 595, 570, 569, 568, 592, 567, 591, 566, 590, 565 obręb 47 Tajnica Górna.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE

 

            Burmistrz Michałowa ogłasza nabór wniosków na dotację celową z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w roku 2020 w następujących kategoriach:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne,
 • Bloki mieszkalne.

 

Cel dotacji

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków

Beneficjenci

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w terminach:

 • do dnia 3 marca 2020 do godz. 15.15 - Budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • do dnia 17 kwietnia 2020 do godziny 15.15 - Budynki mieszkalne wielorodzinne,
 • do dnia 17 kwietnia 2020 do godziny 15.15 - Bloki mieszkalne.

Informacji dotyczące naboru – pokój nr 2, Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11,  tel. 85 7131 776

Budżet naboru

Budżet wynosi do 400 000 zł.

 

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 załączniki:

 


Burmistrz Michałowa                                                                              

  Michałowo 2020.02.03

 

IG.6730.4.2020.AH

 

ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania

Burmistrz Michałowa zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia, że w dniu 31.01.2020 r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Michałowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu pt.: ”Miejsca wydarzeń kulturalnych oraz integracji i rekreacji mieszkańców wraz z przebudową drogi gminnej zapewniającej komunikacje w miejscowości Sokole” przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 43/1, 88,91 obręb 42 Sokole (gm. Michałowo).

Z aktami sprawy strony na każdym etapie postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu. W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 2 Kpa zawiadamia się, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia zgodnie z art. 35 § 5 Kpa wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 Kpa.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2020.01.24

 

IG.6733.6.2019.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5596A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasileniem energetycznym przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 74 w obrębie 50 Tylwica (gm. Michałowo).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7 w imieniu której działa pełnomocnik Jolanta Lewandowska Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Tylwica.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


Michałowo 2020.01.17

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.2.2020.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez Energoprogress z siedzibą w Warszawie - Wojciecha Siemieniuka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN 15kV / nn 0,4 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 464, 458, 395/1, 393, 441 obręb 32 Nowa Wola, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2017-04-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-06-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-16