Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2019-01-09
w sprawie zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Dostosowanie dokumentacji technicznej w ramach Centrum Budownictwa Pasywnego w Gminie Michałowo – edukacja – rekreacja – sport – promocja”
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IG.271.7.2018                                                                            Michałowo, dnia 09.01.2019r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Dostosowanie dokumentacji technicznej w ramach Centrum Budownictwa Pasywnego w Gminie Michałowo – edukacja – rekreacja – sport – promocja”

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1. W niniejszym postępowaniu wpłynęło 1 oferta, tj.:

Oferent

Nr części, cena ofertowa brutto w zł

ARH+ architekt

Andrzej Rydzewski

ul. Zachodnia 14A m47

15-345 Białystok

Część 1. Budowa modelowego budynku pasywnego na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie wraz z placem zabaw (z funkcją edukacyjną w zakresie OZE): 225.336,00 zł

Część 2. Budowa modelowych budynków pasywnych na potrzeby bazy rekreacyjno - sportowo – szkoleniowej w Michałowie: 96.894,48 zł

  1. Postępowanie w części 2 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę 90.000zł, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. Za najkorzystniejszą w części 1 uznano ofertę Wykonawcy tj. ARH+ architekt Andrzej Rydzewski Zachodnia 14A m47, 15-345 Białystok za cenę 225.336,00zł brutto. Oferta uzyskała największą ilość 100 punktów w kryterium cena.
  3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-01-09

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-01-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-01-09