Sala nr Stanowisko, zakres czynności Telefon
  Geodezja, sprzedaż i dzierżawa gruntów, PFZ, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka odpadami 085 71 31 781
  Inwestycje, budownictwo, ochrona środowiska, zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne, wycinka drzew BHP 085 71 31 777
  Biuro Podawcze 085 71 31 774
  Opieka Społeczna - MGOPS 085 71 31 782
  Księgowość 085 71 31 784
  Kadry i Płace 085 71 31 70
  Skarbnik Gminy 085 71 31 785
  Kierownik USC 085 71 31 786
  Urząd Stanu Cywilnego, sprawy wojskowe, dowody osobiste, OC, ewidencja ludności 085 71 31 787
  Obsługa rady, kadry, szkolnictwo, kultura 085 71 31 789
  Informatyk, Promocja Gminy 085 71 31 788
  Sekretarz 085 71 31 775
  Opieka Społeczna 085 71 31 78
  Wymiar i księgowość podatków i opłat 085 71 31 778
  Kasa urzędu, działalność gospodarcza 085 71 31 779

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-10-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-29