OBWIESZCZENIE - Zarządzenie Nr 76/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA z dnia 15 czerwca 2015 r. o numerze i granicach okręgu wyborczego , o liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na 30 sierpnia 2015 roku.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 11 czerwca 2015 o organizacji pracy Komisarza  Wyborczego w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 roku

KOMIUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 12 czerwca 2015 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 roku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 3lipca 2015 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w MICHAŁOWIE z dnia 9 lipca 2015 r.   o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 4 do Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w MICHAŁOWIE z dnia 9 lipca 2015 r.  w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnego  przez Miejską Komisję Wyborczą w Michałowie w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 4 do Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MICHAŁOWIE w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej 

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MICHAŁOWIE o terminie losowania numerów dla list Komitetów Wyborczych, które zarejestrowały listy kandydata na radnego do Rady Miejskiej w Michałowie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA  Z DNIA 23 LIPCA 2015 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 1/15 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MICHAŁOWIE z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów Komitetów Wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie z dnia 7 sierpnia 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Miejskiej w Michałowie w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałowie w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA  W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Uchwała Nr 2/15 Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie z dnia 12 sierpnia 2015 r. o ustaleniu treści karty do głosowania na radnego do Rady Miejskiej w Michałowie, i zatwierdzeniu druku kart do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r. ...... załącznik (wzór karty)

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH (protokół wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30.08.2015) (zestawienie wyników z głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30.08.2015)

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-11