INFORMACJA o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy Michałowo masowej kultury fizycznej – sportów wodnych w 2018 roku

INFORMACJA

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy Michałowo masowej kultury fizycznej – sportów wodnych w 2018 roku

 

Burmistrz Michałowa po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Michałowo – sportów wodnych w 2018 roku, zgodnie z art. 13 ust  1-3 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 450), informuje iż na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta, złożona przez:

Uczniowski Klub Żeglarski Michałowo

Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w 2018 r. – 50.000,00 zł.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej Burmistrz Michałowa przyznał Uczniowskiemu Klubowi Żeglarskiemu Michałowo dotację w wysokości 50.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania pn. Prowadzenie żeglarskich zajęć szkoleniowych, sportowo--rekreacyjnych, udział w żeglarskich regatach i obozach.

Dnia 9 maja 2018 r.

                            Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2018-05-09

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-05-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-05-11