INFORMACJA

 

Na podstawie art15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r,poz.1118,1146,1138) Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr158/16 Burmistrza Michałowa z dnia 12 maja 2016 roku  w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania  publicznego Gminy Michałowo w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku dokonała wyboru ofert zgodnie z poniższą tabelą.

 

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

 

1.

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Michałowo”

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych i rehabilitacja zdrowotna dzieci

5 950,00 zł

2.

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Michałowo”

Warsztaty ceramiczne

4 043,00 zł

3.

Fundacja Nowa Wola

Zbiór Form Artystycznych

10 000,00 zł

4.

Klub Sportowy „Pieńki”

Piknik integracyjny w siodle

10 000,00 zł

 

RAZEM

 

29 993,00 zł

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2016-05-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-05-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-05-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-05-23