INFORMACJA o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Michałowa Nr 264/17 z dnia 10 maja 2017 r.)

 INFORMACJA

o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Michałowa Nr 264/17 z dnia 10 maja 2017 r.)

 

Burmistrz Michałowa po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), informuje, wpłynęło 5 ofert..

Zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej Burmistrz Michałowa przyznał dotacje zgodnie z poniższą tabelą:

 

Oferent

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

 

Towarzystwo Przyjaciół Sokola

Podróż sentymentalna, czyli sokolska moda retro

   1200,00 zł

Klub Aktywnych Mieszkańców Gminy Michałowo

Jadło naszych dziadów

3000,00 zł

Fundacja Nowa Wola

Przegląd Piosenki Nowoczesnej mieszkańców z terenów wiejskich „Mam talent”

3000, 00 zł

Nieformalna grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Jałówka

Dożynki Gminne 2017

0,00 zł *)

Terenowe Koło Pszczelarzy w Michałowie

Pszczoła a życie człowieka

0,00 zł *)

 

RAZEM

          7200,00 zł

*) Oferty nie spełniały wymogów formalnych.

Michałowo, dnia 14 czerwca 2017 r.

                            Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2017-06-14

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-06-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-06-14