Sprawozdanie ze współpracy za rok 2010 z organizacjami pozarządowymi
 
 
 
       Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)   oraz § 7 ust. 1. Uchwały Nr XXXV/322/10 z 11 lutego 2010 roku w sprawie przyjęciaRocznego Programu Współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przeprowadzono w 2010 r. otwarte konkursy ofert, w których powoływane przez Burmistrza Michałowa Komisje konkursowe  , wyłoniły podmioty realizujące zadania publiczne. W skład Komisji weszli radni Rady Miejskiej w Michalowie i  przedstawiciele Burmistrza powoływani spośród pracowników Urzędu Miejskiego
 
Na podstawie § 7pkt. 1Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym realizację  2  zadań publicznych:
 
- I. Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizacje zadań :
 
- 1 zadanie  z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę - 30.000 zł,
- 1 zadanie z zakresu  masowej kultury fizycznej i sportu - 268.000 zł,
 
 
Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach   ofert wyniosły   298. 000 zł Podmioty realizujące   powyższe zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji.
 
- ponadto  użyczano organizacjom pozarządowym - na spotkania i posiedzenia - salę konferencyjną GOK i Urzędu Miejskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-03-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-03-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-03-30