PROJEKT

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU  MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW GMINY

MICHAŁOWO

 

L. p.

Imię i Nazwisko, adres

Adres proponowanego lokalu

 

1.

 

 Karol Wojciechowski

Osiedle Bondary 3m9

16-050

 

     

 Osiedle Bondary 5m6

pow. 60,21 m²

 

 

 

Projekt listy podany jest do publicznej wiadomości na okres 30 dni, poprzez zamieszczenie go na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. Białostockiej 11.

Ustala się 14-dniowy (od daty ogłoszenia) termin składania zastrzeżeń do projektu listy.

 

Michałowo, 08.12.2017r.;


PROJEKT

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU  MIESZKALNEGO  Z ZASOBÓW GMINY

MICHAŁOWO

 

L. p.

Imię i Nazwisko, adres

Adres proponowanego lokalu

 

1.

 

 Lidia Pawilcz

Osiedle Bondary 2

Lokal nr 11 o pow. 60,48 m²

 

     

 

 

Osiedle Bondary 7

lokal nr 2 o pow. 35,45 m²

 

 

 

Projekt listy podany jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  go na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Ustala się 14-dniowy (od daty ogłoszenia) termin składania zastrzeżeń do projektu listy.

 

Zatwierdzam:

Michałowo. 2017-07-18;


PROJEKT

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU  MIESZKALNEGO  Z ZASOBÓW GMINY

MICHAŁOWO

 

L. p.

Imię i Nazwisko, adres

Adres proponowanego lokalu

 

 

 Lidia Pawilcz

Osiedle Bondary 2

Lokal nr 11 o pow. 60,48 m²

 

     

 

 

Osiedle Bondary 1

lokal nr 14 o pow. 48,33 m²

 

 

 

Projekt listy podany jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  go na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Ustala się 14-dniowy  (od daty ogłoszenia) termin składania zastrzeżeń do projektu listy.

 

Michałowo. 2017-05-23;


PROJEKT

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU  SOCJALNEGO  Z ZASOBÓW GMINY 

MICHAŁOWO

 

L. p.

Imię i Nazwisko, adres

Adres proponowanego lokalu

 

 

 

Jan Gryko 

Kuchmy-Kuce 10

16-050  Michałowo

 

Pokój o pow.12,50 m² plus części wspólne w lokalu nr 14 Osiedle Bondary 5

 

2. 

 

Eugeniusz Ziuzia 

ul. Sosnowa 4 m 5

16-050 Michałowo

 

Barszczewo 2 

Pokój o pow. 13 m²

3

Renata Wątor 

zam. Szymki 

16-050 Michałowo

 

Barszczewo 2

Pokój o pow. 13 m ²

 

 

 

Projekt listy podany jest do publicznej wiadomości na  okres 30 dni, poprzez zamieszczenie go na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. Białostockiej 11.

Ustala się 14-dniowy (od daty ogłoszenia) termin składania zastrzeżeń do projektu listy.

 

                                                                                                  

                                                                                                   Zatwierdzam

Michałowo. 2016-11-18;                                                


PROJEKT

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW GMINYMICHAŁOWO

 

L. p.

Imię i Nazwisko, adres

Adres proponowanego lokalu

 

 

 

Katarzyna Wojan

    Osiedle Bondary 8/1

16-050 Michałowo

 

Osiedle Bondary 6 m 13

pow. 60,48 m²

 

2.

 

Daniel Gontar

Tanica Górna 15

16-050 Michałowo

 

Osiedle Bondary 4 m 13

pow. 60,48 m²

 

 

Projekt listy podany jest do publicznej wiadomości na okres 30 dni, poprzez zamieszczenie go na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. Białostockiej 11.

Ustala się 14-dniowy (od daty ogłoszenia) termin składania zastrzeżeń do projektu listy.

 

                                                                                                 

                                                                                                   Zatwierdzam:

 

 

 

Michałowo. 2016-09-29;                                                


PROJEKT

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU  SOCJALNEGO  Z ZASOBÓW GMINY

MICHAŁOWO

 

L. p.

Imię i Nazwisko, adres

Adres proponowanego lokalu

1.

Adam Waśko

Julianka 6

16-050 Michałowo

Barszczewo 2

pokój o pow. 12,96 m2

2.

Zdzisław Sawko

Gorbacze 5

16-050 Michałowo

Barszczewo 2

pokój o pow.  8,64 m²

3.

Dzienis Jerzy

Suszcza

pokój o pow. 12,50 m² plus

udział w części wspólnej 5,50 m²

w lokalu nr 14 Osiedle Bondary 5

4.

Oksztel Bolesław

ul. Hieronimowska 9C m 12

pokój o pow. 12,50 m² plus

udział w części wspólnej 5,50 m²

w lokalu nr 14 Osiedle Bondary 5

 

Projekt listy podany jest do publicznej wiadomości  na okres 30 dni poprzez zamieszczenie  go na stronie  BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Ustala się 14-dniowy (od daty ogłoszenia) termin składania zastrzeżeń do projektu listy.

 

                                                                                               

Michałowo. 2016-02-23;PROJEKT

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU  MIESZKALNEGO  Z ZASOBÓW GMINY

MICHAŁOWO

 

L. p.

Imię i Nazwisko, adres

Adres proponowanego lokalu

 

 

1.

 

Ewa i Kamil Kochanek

Osiedle Bondary 8/13

      16-050 Michałowo

 

Osiedle Bondary 5  m 7

pow. 60,31 m²

 

2.

 

Wiktor Nazarko

Kobylanka 4

16-050 Michałowo

 

Michałowo

ul. Plac 11 Listopada 7 m 6

pow. lokalu 17,32 m²

 

3.

 

Joanna Dec

ul. Gródecka 28

16-050 Michałowo

 

Osiedle Bondary 7 m 8

o pow. 35,45 m²

 

 

Projekt listy podany jest do publicznej wiadomości na  okres 30 dni, poprzez zamieszczenie go na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. Białostockiej 11.

Ustala się 14-dniowy (od daty ogłoszenia) termin składania zastrzeżeń do projektu listy.

                                                                                                 

                                                                                       

 

Michałowo. 2016-02-23;                                               

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Kuźma

Data wytworzenia: 2017-07-18

Wprowadzający: Piotr Żydok

Data wprowadzenia: 2014-10-20

Data modyfikacji: 2017-12-12

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2014-10-20