Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 30 czerwca 2020

ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie informuję, że dnia 30 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie, które odbędzie się na sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

 

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. i sprawozdania finansowego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Michałowo. Wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu i przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Michałowa.
  3. Sprawy różne 

 

 

 

Przewodniczący Komisji     

     Ewa Kupraszewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2020-06-26

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-06-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-06-29