Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 31 lipca 2020r. (piątek) o godz. 09.00

Z A W I A D O M I E N I E

               Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XX Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 31 lipca 2020r. (piątek) o godz. 09.00, która odbędzie się pod adresem: ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Porządek XX Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Obchody 30 lecia samorządu terytorialnego
  1. Wręczenie pamiątkowych grawertonów z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego
  2. Wręczenie pamiątkowych statuetek „Michałowo uskrzydla” z okazji 30 – lecia samorządu terytorialnego.
  3. Wręczenie upominków za najlepsze wyniki w nauce i osiągnięte sukcesy uczniom Szkoły Podstawowej w Michałowie.
  4. Wręczenie pamiątkowej tablicy – inwestycja 30 – lecia samorządu terytorialnego.
  5. Wręczenie Michałowskich Cegiełek.
  6. Wręczenie pamiątkowych tablic związanych z realizacją gminnego programu pn. „Droga do twojego gospodarstwa”.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Burmistrzowi Michałowa wotum zaufania
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2019r.
  3. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2019r.
  4. zmian w budżecie na 2020r.
  5. uchwalenia Statutu Gminy Michałowo
  6. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku
  7. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

        w  Michałowie       

                                                                                                                                               Maria Bożena Ancipiuk

               

 

 

 

 

 Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2020-07-24

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-07-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-07-25