Zawiadomienie o zwołaniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 19 maja (wtorek) o godz. 09.00,

Z A W I A D O M I E N I E

               Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVIII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 19 maja (wtorek) o godz. 09.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XVIII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2020 rok
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 – 2024
  3. zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  4. wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Michałowo w 2020 roku
  5. zmiany uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej w Michałowie do Zespołu Szkół w Michałowie
  6. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2020 roku
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania remontu dróg gminnych dojazdowych do posesji oraz terenów rolnych ze środków budżetu Gminy w latach 2020 - 2024
  8. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego
 6. Przedstawienie Radzie wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie środków w procedurze bezkonkursowej na nową perspektywę finansową na lata 2021-2027.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2019 rok oraz potrzeby na 2020 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
 8. Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby na 2020 rok.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy różne.`
 11. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                  w  Michałowie                    

                                                                                                                           Maria Bożena Ancipiuk

 W związku z trwającą epidemią koronawirusa i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego  XVIII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji  odbędzie się bez udziału publiczności, sołtysów i kierowników jednostek gminnych

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2020-05-15

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-05-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-05-15