Z A W I A D O M I E N I E o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 28 grudnia 2017 r.

                                                                               

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XXXIV Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Budżet Gminy Michałowo na 2018 rok,
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2018-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028;
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2018 r.;
  3. opinia Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Michałowie;
  4. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2018-2028;
  5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Michałowo na 2018 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;
  2. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1456 B na odcinku Jałówka – granica Gminy Michałowo);
  3. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Potoka – Hieronimowo);
  4. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (na przebudowę drogi powiatowej Nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka);
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli;
  6. udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły;
  7. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018;
  8. przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2018;
  9. przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2018;
  10. przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2018;
  11. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018;
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w  Michałowie

mgr Irena Suprun               

  Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2017-12-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-12-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-12-20