Zawiadomienie o wołaniu XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 24 lipca 2021r. (sobota) o godz. 9.00

Z A W I A D O M I E N I E

            Stosownie do  art. 20 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378; z 2021 r. poz. 1038) zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 24 lipca 2021r. (sobota) o godz. 9.00, która odbędzie się na plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka

Porządek XXVIII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie
  2. uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Michałowie
  3. zmian w budżecie na 2021 rok
  4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z terenu Gminy Michałowo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  5. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  6. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  7. wskazania miejsc wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Michałowo
  8. wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo
 5. Prezentacja wniosków złożonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.
 6. Podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej Gminy Michałowo oraz Gminy Narewka na rzecz rozwoju i zachowania cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Wodnego Siemianówka.
 7. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                           w  Michałowie       

                                                                                                                                                                  Maria Bożena Ancipiuk

 Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2021-07-21

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-07-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-07-21