Złożone na zakończenie kadencji radnego w roku 2010:

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria
 2. Oświadczenie majątkowe Chrytoniuk Marek
 3. Oświadczenie majątkowe Gryc Leszek
 4. Oświadczenie majątkowe Kasperowicz Andrzej
 5. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 6. Oświadczenie majątkowe Kononczuk Roman
 7. Oświadczenie majątkowe Konończuk Włodzimierz
 8. Oświadczenie majątkowe Kuryło Irena
 9. Oświadczenie majątkowe Łuksza Nina
 10. Oświadczenie majątkowe Matwiejczyk Eugeniusz
 11. Oświadczenie majątkowe Ostaszewski Bogusław
 12. Oświadczenie majątkowe Siemieniuk Eugeniusz
 13. Oświadczenie majątkowe Symko Jarosław
 14. Oświadczenie majątkowe Urwan Krzysztof
 15. Oświadczenie majątkowe Worona Mikołaj

Złożone w związku z rozpoczęciem kadencji radnego w roku 2010:

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria
 2. Oświadczenie majątkowe Borowski Jan
 3. Oświadczenie majątkowe Budnik Dorota
 4. Oświadczenie majątkowe Charytoniuk Marek
 5. Oświadczenie majątkowe Dąbrowski Piotr
 6. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 7. Oświadczenie majątkowe Kononczuk Roman
 8. Oświadczenie majątkowe Konończuk Włodzimierz
 9. Oświadczenie majątkowe Kupraszewicz Ewa
 10. Oświadczenie majątkowe Leszczuk Elżbieta
 11. Oświadczenie majątkowe Matwiejczyk Eugeniusz
 12. Oświadczenie majątkowe Ostaszewski Bogusław
 13. Oświadczenie majątkowe Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Oświadczenie majątkowe Symko Jarosław
 15. Oświadczenie majątkowe Wowk Anna

Złożone w związku z końcem roku 2010 (złożone w 2011 roku):

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria Bożena
 2. Oświadczenie majątkowe Borowski Jan
 3. Oświadczenie majątkowe Budnik Dorota
 4. Oświadczenie majątkowe Charytoniuk Marek
 5. Oświadczenie majątkowe Dąbrowski Piotr
 6. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 7. Oświadczenie majątkowe Kononczuk Roman
 8. Oświadczenie majątkowe Konończuk Włodzimierz
 9. Oświadczenie majątkowe Kupraszewicz Ewa
 10. Oświadczenie majątkowe Leszczuk Elżbieta
 11. Oświadczenie majątkowe Matwiejczyk Eugeniusz
 12. Oświadczenie majątkowe Ostaszewski Bogusław
 13. Oświadczenie majątkowe Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Oświadczenie majątkowe Symko Jarosław
 15. Oświadczenie majątkowe Wowk Anna

Złożone w związku z końcem roku 2011 (złożone w 2012 roku):

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria Bożena
 2. Oświadczenie majątkowe Borowski Jan
 3. Oświadczenie majątkowe Budnik Dorota
 4. Oświadczenie majątkowe Charytoniuk Marek
 5. Oświadczenie majątkowe Dąbrowski Piotr
 6. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 7. Oświadczenie majątkowe Kononczuk Roman
 8. Oświadczenie majątkowe Konończuk Włodzimierz
 9. Oświadczenie majątkowe Kupraszewicz Ewa
 10. Oświadczenie majątkowe Leszczuk Elżbieta
 11. Oświadczenie majątkowe Ławreszuk Halina
 12. Oświadczenie majątkowe Ostaszewski Bogusław Andrzej
 13. Oświadczenie majątkowe Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Oświadczenie majątkowe Symko Jarosław
 15. Oświadczenie majątkowe Wowk Anna

 

Złożone w związku z końcem roku 2012 (złożone w 2013 roku):

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria
 2. Oświadczenie majątkowe Borowski Jan
 3. Oświadczenie majątkowe Budnik Dorota
 4. Oświadczenie majątkowe Charytoniuk Marek
 5. Oświadczenie majątkowe Dąbrowski Piotr
 6. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 7. Oświadczenie majątkowe Kononczuk Roman
 8. Oświadczenie majątkowe Konończuk Włodzimierz
 9. Oświadczenie majątkowe Kupraszewicz Ewa
 10. Oświadczenie majątkowe Leszczuk Elżbieta
 11. Oświadczenie majątkowe Ławreszuk Halina
 12. Oświadczenie majątkowe Ostaszewski Bogusław
 13. Oświadczenie majątkowe Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Oświadczenie majątkowe Symko Jarosław
 15. Oświadczenie majątkowe Wowk Anna

 

Złożone w związku z końcem roku 2013 (złożone w 2014 roku):

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria
 2. Oświadczenie majątkowe Borowski Jan
 3. Oświadczenie majątkowe Budnik Dorota
 4. Oświadczenie majątkowe Charytoniuk Marek
 5. Oświadczenie majątkowe Dąbrowski Piotr
 6. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 7. Oświadczenie majątkowe Kononczuk Roman
 8. Oświadczenie majątkowe Konończuk Włodzimierz
 9. Oświadczenie majątkowe Kupraszewicz Ewa
 10. Oświadczenie majątkowe Leszczuk Elżbieta
 11. Oświadczenie majątkowe Ławreszuk Halina
 12. Oświadczenie majątkowe Ostaszewski Bogusław
 13. Oświadczenie majątkowe Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Oświadczenie majątkowe Symko Jarosław
 15. Oświadczenie majątkowe Wowk Anna

 

Złożone na zakończenie kadencji radnego w roku 2014:

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria
 2. Oświadczenie majątkowe Borowski Jan
 3. Oświadczenie majątkowe Budnik Dorota
 4. Oświadczenie majątkowe Charytoniuk Marek
 5. Oświadczenie majątkowe Dąbrowski Piotr
 6. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 7. Oświadczenie majątkowe Kononczuk Roman
 8. Oświadczenie majątkowe Konończuk Włodzimierz
 9. Oświadczenie majątkowe Kupraszewicz Ewa
 10. Oświadczenie majątkowe Leszczuk Elżbieta
 11. Oświadczenie majątkowe Ławreszuk Halina
 12. Oświadczenie majątkowe Ostaszewski Bogusław
 13. Oświadczenie majątkowe Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Oświadczenie majątkowe Symko Jarosław
 15. Oświadczenie majątkowe Wowk Anna

 

Złożone w związku z rozpoczęciem kadencji radnego w roku 2014:

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria Bożena
 2. Oświadczenie majątkowe Barszczewska Anna
 3. Oświadczenie majątkowe Bielenia Nina
 4. Oświadczenie majątkowe Borowski Jan
 5. Oświadczenie majątkowe Burak Dorota
 6. Oświadczenie majątkowe Charytoniuk Marek
 7. Oświadczenie majątkowe Dziewiątkowski Sławomir
 8. Oświadczenie majątkowe Hajduczenia Marian
 9. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 10. Oświadczenie majątkowe Kupraszewicz Ewa
 11. Oświadczenie majątkowe Ławreszuk Halina
 12. Oświadczenie majątkowe Łuksza Sławomir
 13. Oświadczenie majątkowe Nos Eugeniusz
 14. Oświadczenie majątkowe Suprun Irena
 15. Oświadczenie majątkowe Symko Jarosław

 

Złożone w związku z końcem roku 2014 (złożone w 2015 roku):

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria Bożena
 2. Oświadczenie majątkowe Barszczewska Anna
 3. Oświadczenie majątkowe Bielenia Nina
 4. Oświadczenie majątkowe Borowski Jan
 5. Oświadczenie majątkowe Burak Dorota
 6. Oświadczenie majątkowe Charytoniuk Marek
 7. Oświadczenie majątkowe Dziewiątkowski Sławomir
 8. Oświadczenie majątkowe Hajduczenia Marian
 9. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 10. Oświadczenie majątkowe Kupraszewicz Ewa
 11. Oświadczenie majątkowe Ławreszuk Halina
 12. Oświadczenie majątkowe Łuksza Sławomir
 13. Oświadczenie majątkowe Nos Eugeniusz
 14. Oświadczenie majątkowe Suprun Irena
 15. Oświadczenie majątkowe Symko Jarosław

 

Złożone w związku z rozpoczęciem kadencji radnego w roku 2015:

 1. Oświadczenie majątkowe Łuksza Swietłana 2015

 

Złożone w związku z końcem roku 2015 (złożone w 2016 roku):

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria Bożena
 2. Oświadczenie majątkowe Barszczewska Anna
 3. Oświadczenie majątkowe Bielenia Nina
 4. Oświadczenie majątkowe Borowski Jan
 5. Oświadczenie majątkowe Burak Dorota
 6. Oświadczenie majątkowe Charytoniuk Marek
 7. Oświadczenie majątkowe Dziewiątkowski Sławomir
 8. Oświadczenie majątkowe Hajduczenia Marian
 9. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 10. Oświadczenie majątkowe Kupraszewicz Ewa
 11. Oświadczenie majątkowe Ławreszuk Halina
 12. Oświadczenie majątkowe Łuksza Sławomir
 13. Oświadczenie majątkowe Łuksza Swietłana
 14. Oświadczenie majątkowe Nos Eugeniusz
 15. Oświadczenie majątkowe Suprun Irena

Złożone w związku z końcem roku 2016 (złożone w 2017 roku):

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria Bożena
 2. Oświadczenie majątkowe Barszczewska Anna
 3. Oświadczenie majątkowe Bielenia Nina
 4. Oświadczenie majątkowe Borowski Jan
 5. Oświadczenie majątkowe Burak Dorota
 6. Oświadczenie majątkowe Charytoniuk Marek
 7. Oświadczenie majątkowe Dziewiątkowski Sławomir
 8. Oświadczenie majątkowe Hajduczenia Marian
 9. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 10. Oświadczenie majątkowe Kupraszewicz Ewa
 11. Oświadczenie majątkowe Ławreszuk Halina
 12. Oświadczenie majątkowe Łuksza Sławomir
 13. Oświadczenie majątkowe Łuksza Swietłana
 14. Oświadczenie majątkowe Nos Eugeniusz
 15. Oświadczenie majątkowe Suprun Irena

Złożone w związku z końcem roku 2017 (złożone w 2018 roku):

 1. Oświadczenie majątkowe Ancipiuk Maria Bożena
 2. Oświadczenie majątkowe Barszczewska Anna
 3. Oświadczenie majątkowe Bielenia Nina
 4. Oświadczenie majątkowe Borowski Jan
 5. Oświadczenie majątkowe Burak Dorota
 6. Oświadczenie majątkowe Charytoniuk Marek
 7. Oświadczenie majątkowe Dziewiątkowski Sławomir
 8. Oświadczenie majątkowe Hajduczenia Marian
 9. Oświadczenie majątkowe Kazberuk Alina
 10. Oświadczenie majątkowe Kupraszewicz Ewa
 11. Oświadczenie majątkowe Ławreszuk Halina
 12. Oświadczenie majątkowe Łuksza Sławomir
 13. Oświadczenie majątkowe Łuksza Swietłana
 14. Oświadczenie majątkowe Nos Eugeniusz
 15. Oświadczenie majątkowe Suprun Irena

 

Złożone w związku z końcem kadencji w roku 2018

 1. Barszczewska Anna
 2. Bielenia Nina
 3. Borowski Jan
 4. Burak Dorota
 5. Dziewiątkowski Sławomir
 6. Hajduczenia Marian
 7. Kazberuk Alina
 8. Kupraszewicz Ewa
 9. Ławreszuk Halina
 10. Łuksza Sławomir
 11. Łuksza Swietłana
 12. Ostaszewski Bogdan
 13. Suprun Irena

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2017-06-28

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-03-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-04-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-03-02